Business Continuity Management Systems Auditor Conversion – CQI/IRCA Certified Course (17549)

Klanten verwachten van organisaties dat ze rekening houden met onvoorziene omstandigheden en zich erop voorbereiden. Met behulp van een doeltreffend managementsysteem voor bedrijfscontinuïteit (BCMS) op basis van ISO 22301 kunnen organisaties veerkracht en mogelijkheden ontwikkelen om bij onverwachte storingen werkzaamheden voort te zetten. Dit vergroot het vertrouwen van klanten – vooral als de doeltreffendheid van het BCMS onafhankelijk wordt vastgesteld en gecertificeerd.

In deze training worden voor het leiden van een BCMS-audit benodigde kennis en vaardigheden ontwikkeld met nadruk op de beginselen en praktijken van het onafhankelijk uitvoeren van audits. Diverse praktijkoefeningen, groepsopdrachten en klassikale discussies worden ingezet om u door het gehele auditproces te leiden vanaf het plannen van de audit tot en met het rapporteren van de resultaten.

Online training: Connected Learning Live
U kunt deze training klassikaal, maar ook online volgen. Geeft u de voorkeur aan het gemak van online training? Bekijk hier de beschikbare data of lees hier meer over Connected Learning Live

Na afloop:

  • kunt u het doel van een managementsysteem voor bedrijfscontinuïteit en BCM-normen beschrijven
  • weet u hoe u de ISO 19011 richtlijnen kunt toepassen voor het auditen tegen ISO 22301:2014
  • kunt u een audit initiëren, voorbereiden, uitvoeren, afronden en opvolgen
  • kunt u beoordelen of (delen van) het BCMS voldoet aan ISO 22301:2014