Geef prioriteit aan de psychologische

Gezondheid, veiligheid en het welzijn

Gezondheid, veiligheid en het welzijn

van uw medewerkers

van uw medewerkers

Red Overlay
Geef prioriteit aan de psychologische gezondheid, veiligheid en het welzijn van uw mensen
Geef prioriteit aan de psychologische gezondheid, veiligheid en het welzijn van uw mensen
Red Overlay

Door prioriteit te geven aan zowel de psychologische als de fysieke gezondheid, veiligheid en welzijn van uw mensen, versterkt u het vertrouwen en toont u aan interne en externe belanghebbenden dat u het juiste doet.

Het is essentieel om het psychologisch contract te versterken - de ongeschreven band tussen werknemer en werkgever die motivatie en potentieel ontsluit - en zowel betrokkenheid als prestatie ondersteunt.

Het ontsluiten van het potentieel van uw mensen vergroot de veerkracht van de organisatie en stimuleert innovatie, creativiteit en wendbaarheid.

Investeren in sociaal kapitaal door middel van een gevoel van verbondenheid

Goede relaties - op het werk en thuis - bieden het 'sociale kapitaal' en het gevoel van verbondenheid dat individuen nodig hebben om een ​​goede geestelijke gezondheid en betrokkenheid te behouden.

Dit omvat de bevordering van effectieve communicatie en sociale cohesie op de werkplek om goede werkrelaties en betrokkenheid te ondersteunen, en buiten de werkplek met familie, vrienden en de gemeenschap.

 

Vier belangrijke succes metingen bij deze stage zijn:

  • Raadpleging en deelname

Door actief te luisteren, te handelen naar wat medewerkers te zeggen hebben en regelmatig in te checken of het werkt.

  • Samenwerking en positieve relaties

Van leiders en managers tot collega's en aannemers, positieve relaties worden opgebouwd door openheid, eerlijkheid en respectvolle wederzijdse feedback.

  • Werk/privé balans

Tijd met het gezin waarderen en beschermen door middel van flexibele en hybride werkmethoden is een van de beste manieren om vertrouwen op te bouwen en respect te tonen voor mensen op alle niveaus van uw organisatie.

  • Maatschappelijke betrokkenheid

Door de waarde van sociale betrokkenheid te erkennen, kunt u de banden die u deelt met uw collega's en de gemeenschap versterken - niet alleen door jaarlijkse vieringen, maar ook door fondsenwerving en het teruggeven.


Waardering opbouwen door respect en erkenning

Esteem is een cruciale stap in het bereiken van vervulling. Een van de redenen waarom zoveel organisatorische welzijnsinitiatieven geen voordelen op de lange termijn opleveren, is dat organisaties dit niet erkennen.

Evaluatiebehoeften worden gedreven door het menselijke verlangen naar sociale acceptatie en status – dit wordt gedreven door externe factoren (bijvoorbeeld eerlijk behandeld worden, beloning die inspanning weerspiegelt) en interne factoren (bijvoorbeeld zelfvertrouwen, competentie, autonomie).Vier belangrijke succes metingen bij deze fase zijn:

  • Eerlijke en respectvolle werkplaats

Als je een stem hebt in je bedrijf, profiteert iedereen ervan. Organisaties die diversiteit en inclusie omarmen, laten ideeën en innovatie tot bloei komen.

  • Moeite/ beloning balans

Het erkennen van uw harde werk en expertise vormt de kern van het opbouwen van waardering. Waardering - door positieve erkenning en kansen om te groeien - zorgt voor loyaliteit.

  • Carrièreontwikkeling

Door voortdurend te leren en te ontwikkelen, ontstaat een mentaliteit van persoonlijke groei; en zorgt ervoor dat uw organisatie over de vaardigheden beschikt om klaar te zijn voor de toekomst.

  • Autonomie

Er gaat niets boven het gevoel vertrouwd te worden. Door mensen in staat te stellen te kiezen waar, wanneer en waaraan ze willen werken, kan het succes worden gemaximaliseerd door creativiteit en expertise vrij te maken.