Extern beleid en externe relaties

Het team voor Extern beleid wordt aangestuurd door de Director of Standards. Het team is actief in en verantwoordelijk voor drie hoofdgebieden:

  • het vormt de belangrijkste koppeling tussen BSI en haar internationale tegenhangers. Het team coördineert de formele relaties met andere nationale normalisatie-instellingen en neemt deel aan de managementstructuren van ISO, IEC, CEN en CENELEC.
  • het team coördineert de relatie van BSI met centrale en lokale overheidsinstanties en -agentschappen.
  • het team beheert de activiteiten van BSI als nationale normalisatie-instelling.

David Bell

David Bell

Hoofd van het team voor extern beleid

David Bell is hoofd van het team voor extern beleid. David geeft niet alleen leiding aan het team van BSI maar is ook lid van de raad van bestuur van het CEN, voorzitter van de certificeringsraad van het CEN en vertegenwoordiger namens CEN en CENELEC in de raad van bestuur van de Europese stichting voor nationale normalisatie-instanties (EA). E-mailadres: david.bell@bsigroup.com Telefoonnummer: +44 20 8996 6347