Essentiële elementen organisatorische veerkracht

Drie essentiële elementen van Organizational Resilience

Het Organizational Resilience model van BSI is gebaseerd op meer dan eeuw ervaring en tienduizenden klantcontacten over de hele wereld. Het model definieert de vereisten voor weerbaarheid van een organisatie in drie essentiële elementen: productprestaties, betrouwbaarheid van processen en gedrag van mensen. 

Deze drie elementen zorgen gezamenlijk voor de best mogelijke ervaring voor de klant. Een organisatie dit consistent presteert gedurende langere tijd bouwt niet alleen aan klantloyaliteit, maar ook aan vertrouwen en lange-termijn-relaties met alle stakeholders.

Organizational Resilience Model

 

Productprestatie

In deze context wordt met ‘product’ de producten, diensten of oplossingen bedoeld die op de markt worden gebracht om omzet te genereren. Het startpunt is om te kijken welke markt een organisatie bedient. Komen de eigenschappen en de producten overeen met de vereisten van de markt en voldoen ze aan wet- en regelgeving? Wanneer dit niet het geval is, hoe wordt hier op ingespeeld?

Betrouwbaarheid van processen

Het inbouwen van excellente gewoontes in de ontwikkeling van producten en diensten en in het op de markt brengen, zijn cruciale succesfactoren. Organisaties hebben een systematische aanpak nodig om kwaliteit in de breedste zin van het woord te bereiken. Zij moeten zich ervan verzekeren de basis consistent goed te doen door de kracht en betrouwbaarheid van hun processen, terwijl er steeds ruimte blijft voor innovatie en creativiteit. 

Gedrag van mensen

De mensen, cultuur en waarden van een organisatie bepalen het succes van de onderneming. ‘Mensen doen zaken met mensen’ mag dan een cliché zijn, het is vaak waar dat we een organisatie beoordelen op onze persoonlijke ervaring met de organisatie. Dit omvat hoe de medewerkers ons bediend hebben, hoe het bedrijf omgaat met het milieu, de maatschappij, supply chain partners en ethische en MVO onderwerpen. Als onze ervaring positief is, zullen wij, en met ons vele anderen, cumulatief de reputatie van het merk of de organisatie versterken.

 


Drie functionele domeinen

Er zijn drie functionele kerndomeinen in het Organization Resilience bedrijfsmodel die de organisatie helpen om het potentieel van hun organisatie ten volste te benutten. De domeinen zijn:

Operationele veerkracht

Een veerkrachtige organisatie heeft een goed inzicht hoe het bedrijf bestuurd wordt en de omgeving waar het in opereert. Dit omvat het identificeren van operationele verbeteringen van producten, diensten en processen om ook op de lange termijn te kunnen voldoen aan de behoeften van klant door te kijken naar hoe wordt de organisatie omgaat met haar mensen en zichzelf bestuurt. Het vereist aantoonbaar bewijs dat de organisatie niet achterover leunt, maar zichzelf continu uitdaagt om zich te verbeteren en duurzaam te groeien.

Supply chain veerkracht

Supply chain netwerken omvatten steeds vaker meerdere continenten en worden complexer. Het vermogen om supply chain risico’s, bij de inkoop, productie, transport en levenscyclus van de verkopen, te kwantificeren en te verminderen is van het grootste belang. Organisaties dienen de kritische risico’s te identificeren om verstoringen te voorkomen en de wereldwijde en financiële belangen en de reputatie te beschermen. 

Informatie veerkracht

In de huidige wereld wordt van organisaties geëist dat zij gevoelige informatie  beschermen. Een veerkrachtige organisatie moet deze informatie beheren, fysiek, digitaal en intellectueel eigendom, van de bron tot de vernietiging. Dit vereist het invoeren van informatiebeveiliging die om informatie te verzamelen, bewaren, toegang te geven tot, en informatie veilig en effectief te gebruiken.


Lees de Organizational Resilience: Harnessing experience, embracing opportunity white paper