Productcertificering | EU Richtlijn liften 9516EC

Waar gaat de Richtlijn liften 95/16/EC (2016) over?

BSI is een aangemelde instantie voor de Richtlijn liften en door onze ervaring met testen en certificatie kunt u ervan op aan dat uw liftsystemen of onderdelen daarvan het beste kunnen leveren wat betreft veiligheid en betrouwbaarheid.

Voor producten die bedoeld zijn om in de Europese lidstaten te verkopen, is het sinds 1 juli 1999 verplicht om aan de richtlijn voor de verkoop van liften en liftveiligheidsonderdelen te voldoen.

De richtlijn bestaat uit de wettelijke eisen die door het Europese Parlement in Brussel zijn opgesteld. Elke lidstaat is vervolgens verplicht om de richtlijn in zijn eigen nationale geschreven wetten op te nemen. Dit is in het Verenigd Koninkrijk gedaan onder Statutory Instrument 1997 No. 831 ‘The Lift Regulations 1997’, die op 1 juli 1997 van kracht werd en de branche daarmee twee jaar gaf om de richtlijn aan te nemen voordat deze verplicht werd. Bewijs van naleving van de richtlijn wordt aangegeven door de fabrikant (of zijn agent) van het veiligheidscomponent of de installateur van de lift die het CE-keurmerk on het product plaatst.

Het doel van de richtlijn is om handelsbarrières tussen lidstaten op te heffen en om eisen op het gebied van gezondheid en veiligheid hoog te houden.

De richtlijn dekt zowel veiligheidsonderdelen als complete liften en dekt de fabricage en installatie van de liften. De richtlijn is daarom op zowel fabrikanten als installateurs van liften van toepassing.
Goed om te weten