Coronavirus (COVID-19)

Novel Coronavirus (COVID-19)

Ondersteuning voor mensen en organisaties

Ondersteuning voor mensen en organisaties

Red Overlay
Coronavirus labeled tube
Coronavirus labeled tube
Red Overlay

Updates en ondersteunende hulpbronnen

De COVID-19 pandemie heeft een enorme impact op mensen en de maatschappij. We weten dat organisaties te maken hebben met aanzienlijke verstoringen en uitdagingen die ze snel moeten beheren en aanpakken. BSI werkt nauw samen met overheden, toezichthouders en organisaties wereldwijd om best practices en expertise te delen en biedt inzicht en informatie om de risico's te helpen navigeren, de crisis te beperken en veerkracht mogelijk te maken.

Als gevolg daarvan hebben we de meest relevante normen geselecteerd op belangrijke gebieden; van de productie van ventilatoren, persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) tot bedrijfscontinuïteit en risicomanagement.

We maken gebruik van technologie om ervoor te zorgen dat we onze klanten ondersteunen met audits op afstand, zodat we onze mensen veilig houden en de verstoring tot een minimum beperken. Voor deelnemers aan klassikale trainingen bieden we online, virtuele trainingen aan, zodat het leren ononderbroken doorgaat.

Naarmate de situatie zich ontwikkelt zal BSI blijven beoordelen hoe we de dienstverlening kunnen blijven continueren en kunnen bijdragen aan het beperken van de impact van COVID-19 op zowel organisaties als de maatschappij.

heropenen, herstellen, heropbouwen

Updates voor klantenExpert advice on remote working

How to best prepare for working away from the office

  • Stephen Bowes, Global Practice Director, Information & Security Technologies, BSI Consulting Services

On-demand webinars