AS 9100 Remote Audits

AS 9100 Remote Audits

Onderhouden of overdragen van uw certificaten via gedeeltelijke of volledige Remote Audits

Onderhouden of overdragen van uw certificaten via gedeeltelijke of volledige Remote Audits

Red Overlay
Red Overlay

Audits op afstand volgens IAQG

Als reactie op het Coronavirus (COVID-19) zal het IAGQ certificeringsinstanties toestaan om waar mogelijk audits op afstand uit te voeren.

In maart 2020 heeft de IAQG aangekondigd dat het mogelijk is om op afstand (virtueel) audits uit te voeren voor AS 9100-serie surveillance audits, hercertificeringsaudits en overdrachtsaudits. Daarnaast kan 30% van de initiële audits op afstand worden uitgevoerd. Zie de IAQG OASIS website voor de allerlaatste updates.

In goedgekeurde omstandigheden kan BSI op afstand blijven controleren, waardoor klanten van de AS 9100-serie die hun audit met succes afronden, hun certificering op dit kritieke moment kunnen behouden.