Over de aanbeveling (EU) 2020/403 van de Europese Commissie voor PPE

In het kader van de COVID-19-pandemie heeft de EU een aanbeveling gepubliceerd over conformiteitsbeoordelings- en markttoezichtprocedures voor persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's), met name gelaatsmaskers, maar ook handschoenen, beschermende overalls en brillenbescherming.