Beleid voor productcertificatie

BSI wil u vertrouwen bieden en de onpartijdigheid van onze certificering processen aantonen. Daarom geloven wij in openheid zonder voorbij te gaan aan de strikte vertrouwelijkheid van klantgegevens.


Beleid inzake kwaliteit

Het is het beleid van het bedrijf om te groeien door consistente, flexibele services aan te bieden die voldoen aan de behoeften van onze klanten en ons potentieel in onze markten maximaliseren.

Dit beleid wordt ondersteund door onze belangrijkste prestatiewaarden:

Levering
Streven naar superieure prestaties, het behalen van uitdagende doelstellingen en winstgevendheid waardoor de omzet op een creatieve en innovatieve manier op basis van samenwerking kan groeien;

Inspirerend leiderschap
Tonen van passie voor het bedrijf, communiceren, delen en handelen op basis van een betekenisvolle toekomstvisie;

Proactieve houding naar mensen
Het goede voorbeeld geven, standvastig streven naar het verbeteren van prestaties en managen van ondermaatse prestaties, ondersteunen van de ontwikkeling van anderen, motiveren van talent en het creëren van leermomenten;

Integriteit
Ervoor zorgen dat er wordt gehandeld volgens de documenten BSI Group Rules en Group Policy en op een ethische wijze met respect voor anderen in een diverse culturele omgeving, waar geen plaats is voor vooroordelen of discriminatie;

Commerciële focus
Het tonen van een duidelijk inzicht in onze klanten en herkennen dat er behoefte is aan verandering en waardevermeerdering.

BSI zet zich in voor een kwaliteitsmanagementsysteem met alle accreditatie vereisten waarmee dit kwaliteitsbeleid en onze belangrijkste prestatie waarden worden ondersteund en dat een cultuur bevordert van voortdurende proces verbeteringen binnen het bedrijf.


Bedrijfsbeleid

Onpartijdigheid
Certificering heeft als doel om het vertrouwen van het publiek en geïnteresseerde partijen aan te moedigen in het feit dat een organisatie die door BSI is gecertificeerd, aan specifieke eisen voldoet. Dit vertrouwen hangt af van veel factoren, waaronder de vaardigheden van het management en personeel, onpartijdigheid en de perceptie van onpartijdigheid en het vermijden van belangenconflicten. Met dit doel voor ogen volgt BSI de principes die worden beschreven in ISO/IEC 17021: 2015 en worden de gepaste processen toegepast om de onpartijdigheid van BSI te waarborgen.

Certificering status
BSI maakt informatie over de status van certificeringen van haar klanten publiek toegankelijk via de  database met certificeringen en klanten.  Hierin wordt aangegeven of een certificaat of licentie actief is of er kan worden aangegeven dat een certificaat of licentie in de afgelopen maand is opgeschort of ingetrokken.

Beleid voor opschorting
BSI schort gewoonlijk geen gecertificeerde klanten op. We doen dat alleen onder uitzonderlijke omstandigheden. Bovendien bekijken we de situatie per geval. Wanneer een certificatie wordt opgeschort, is de certificatie ongeldig tot de opschorting wordt opgeheven. De opschorting kan kenbaar worden gemaakt in de database met klanten van BSI.

Beroepsprocedure
Als u een gecertificeerde klant bent van BSI en een geschil hebt inzake uw certificatie, en als u dit geschil niet hebt kunnen oplossen via uw programmamanager of het plaatselijke management van uw vestiging van BSI Healthcare and Testing Services , kunt u schriftelijk beroep aantekenen bij de Managing Director van BSI.

Ongeacht waar u zich bevindt, zal na ontvangst van uw beroep een onafhankelijke beroepscommissie worden ingesteld die geen bemoeienis heeft met de kwestie. Zodra dat mogelijk is, worden de beroepscommissie en betrokken partijen bij elkaar geroepen. Alle partijen worden in vertrouwen gehoord en de beroepscommissie neemt een uiteindelijke beslissing die schriftelijk aan BSI en aan de appellant wordt kenbaar gemaakt.

Klachten
BSI neemt klachten met betrekking tot zichzelf en haar klanten zeer serieus.

Klachten over BSI dienen schriftelijk te worden ingediend, geadresseerd aan de Managing Director van BSI Healthcare and Testing Services. We zullen ervoor zorgen dat we uw klachten goed begrijpen en dat we de klacht eerlijk en per omgaande zullen behandelen. We houden u op de hoogte over de voortgang en komen op de klacht terug zodra deze volledig is onderzocht.

Ook klachten over geregistreerde klanten dienen schriftelijk te worden ingediend. Wanneer we hebben gecontroleerd of de bewuste klant is geregistreerd bij BSI, zullen we ervoor zorgen dat de klant gepaste actie onderneemt en ons in een volgende audit laat weten wat er aan het probleem is gedaan. Het kan daarom langer duren voordat deze klachten zijn opgelost.

Openbaarheid van klachten
BSI zal klachten met betrekking tot zichzelf of haar klanten niet openbaar maken tenzij ze daartoe door een rechtbank of door wetgeving wordt gedwongen.

Goed om te weten