ISO 55001 Asset Management: de opvolger van PAS 55

Asset management levert een sterke bijdrage aan het structureel beheren van alle bedrijfsmiddelen (in het Engels: assets). Een Asset Management Systeem, vaak afgekort tot AMS, is een belangrijk instrument voor organisaties die hun fysieke assets structureel willen managen en de kwaliteit van hun dienstverlening naar een hoger niveau willen tillen. 

Met een heldere asset management-strategie wordt een optimale balans gecreëerd tussen de investeringen, kosten, bedrijfsprestaties, rendementen en risicobeheersing van assets. Aan de hand van een internationaal erkende certificering kan de organisatie haar betrokkenheid en inspanningen op het gebied van asset management aantoonbaar maken. Met deze toekenning, na een erkende toets van het managementsysteem, schept het gecertificeerde bedrijf bovendien vertrouwen bij klanten, opdrachtgevers, beleggers, toezichthouders en andere stakeholders. 

Sinds de publicatie van BSI PAS 55 in 2004, wordt de certificering en implementatie van het managementsysteem op basis van deze internationale norm gerealiseerd. Op 13 januari 2014 is de opvolger als de internationale norm gepubliceerd; de ISO 55001:2014. Deze nieuwe ISO-norm voor Asset Management is onderdeel van de 55000-serie en beschrijft alle eisen voor het implementeren van een asset-managementsysteem binnen organisaties. Deze normeisen vormen tevens de basis voor ISO-certificering. 

Wat is Asset Management en waarom is het managementsysteem zo belangrijk?

Assetmanagement omvat alle activiteiten gericht op een optimaal beheer van de assets en de daarbij behorende bedrijfsprestaties, kosten, kansen en risico’s. Goed management van assets heeft als gevolg dat de organisatiedoelstellingen kunnen worden bereikt en een maximaal rendement uit elk bedrijfsmiddel kan worden behaald.

Het Asset Management Systeem (AMS) zorgt voor de controle, het onderhoud en de optimalisatie van waardevolle bedrijfsmiddelen gedurende de gehele levenscyclus. Het structureel en strategisch managen van alle kapitaalgoederen kan worden toegepast op zowel materiële vaste activa zoals gebouwen, machines, bedrijfsauto’s of IT-apparatuur, als financiële of immateriële activa, zoals intellectuele eigendomsrechten en goodwill.

Certificering van assetmanagement is geschikt voor alle soorten bedrijven wereldwijd, die een groot aantal bedrijfsmiddelen in bezit hebben. Vooral bouwbedrijven, vastgoedbedrijven, transportbedrijven, facilitaire bedrijven, de chemische industrie, nutsbedrijven en energieleveranciers hebben baat bij het implementeren van de nieuwe ISO 55001-norm. Door het invoeren van een Asset Management Systeem, beschikt de organisatie over een krachtig instrument voor resultaatgericht, duurzaam en kostenefficiënt beheer van de assets. Het systeem is volledig toegesneden op de strategische doelstellingen van het bedrijf en de wensen van de stakeholders.

De belangrijkste verschillen tussen ISO 55001 en PAS 55 

Met de lancering van ISO 55001 wordt de Britse standaard PAS 55 vervangen door de nieuwe ISO-norm. Dit betekent echter niet dat de algemene standaard direct verdwijnt; de certificering van PAS 55 zal de komende jaren worden uitgefaseerd.

Wat zijn eigenlijk de belangrijkste verschillen tussen deze twee normen? PAS 55 richt zich hoofdzakelijk op fysieke assets. De opvolger van de Britse standaard, ISO 55001, betrekt alle soorten kapitaalgoederen bij het managen van assets; van fysieke, tot financiële en organisatorische bedrijfsmiddelen. De nieuwe ISO-norm stelt daarnaast ook een aantal nieuwe eisen aan het Asset Management Systeem. 

 • De ISO 55001-norm heeft meer aandacht voor de bewustwording en betrokkenheid van zowel het management, als het personeel op alle overige niveaus. Overige aandachtspunten van de nieuwe ISO-norm zijn onder andere leiderschap en competentiemanagement.
 • ISO 55001 legt meer focus op de strategische planning binnen de organisatie. Daarom vereist de nieuwe norm om een Strategic Asset Management Plan (SAMP) uit te werken. Het SAMP streeft naar het continu verbeteren van processen en is met name gericht op de inventarisatie, waardering, beheersing en evaluatie van risico’s en het afwegen van de belangen van de stakeholders.
 • ISO 55001 betrekt de wensen en eisen van de stakeholders bij het toepassen van een Asset Management Systeem. De nieuwe norm streeft daarnaast naar een betere aansluiting met financieel management.

Kort samengevat; de ISO-norm biedt een internationale best practice benadering voor het realiseren van

 • een beter financieel resultaat,
 • kwalitatief hogere dienstverlening,
 • verbeterde beslissingsprocessen
 • optimaal risicobeheer gedurende de hele levenscyclus van de bedrijfsmiddelen.

De norm geeft daarnaast handvatten om het managementsysteem verder te integreren in de dagelijkse bedrijfsvoering.

Wilt u meer weten over de toepassing van de nieuwe ISO-norm voor Asset Management? Bekijk dan ook de BSI webinar - Introducing ISO 55001, waarin de nieuwe internationale norm voor asset-managementsystemen uitgebreid wordt geïntroduceerd. 

Nieuwe normstructuur voor Asset management volgens High Level Structure

De ISO 55001-norm is volgens de principes van ‘High Level Structure’ (HLS) opgezet, zodat de structuur optimaal aansluit bij de hoofdstructuur van alle overige ISO-normen voor managementsystemen. De normen die opgebouwd zijn volgens de High Level Structure, bevatten een gemeenschappelijke hoofdstructuur, identieke kerneisen en overeenkomstige basisterminologie. Hierdoor kunnen verschillende managementsysteemnormen eenvoudiger worden geïntegreerd in zowel het gehele managementsysteem, als in de dagelijkse bedrijfsvoering van de organisatie. 

De voordelen van ISO 55001 op een rij

Hieronder hebben wij de belangrijkste voordelen van de ISO-norm voor Asset Management voor u op een rij gezet: 

 • Optimaal risicobeheer van alle soorten assets.
 • Kwalitatief hogere dienstverlening.
 • Beter investeringsbeleid door efficiënter risico- en prestatiemanagement.
 • Verhoogde duurzaamheid van bedrijfsmiddelen, door goed management van assets op zowel korte als lange termijn.
 • Verbeterde beheersing van impact op milieu en sociale aspecten.
 • Verbetering van bedrijfsprestaties door optimale benutting van assets.
 • Daadwerkelijk realiseren van bedrijfsdoelstellingen, door het implementeren van een managementsysteem dat zich richt op het aansturen van een continue verbeterproces.
 • Aantoonbaar voldoen aan het internationale beleid en alle eisen voor Asset Management.
 • Betere bedrijfsreputatie door verhoogd vertrouwensniveau van klanten en opdrachtgevers.
 • Betere relatie met alle stakeholders.

Bent u benieuwd hoe de voordelen van ISO 55001in de praktijk wordt ervaren? Lees dan de BSI Case Study - Scottish Water. Het gecertificeerde bedrijf behoort tot een van de grootste nutsbedrijven in het Verenigd Koninkrijk.

ISO certificering: de weg naar Asset Management in 4 stappen 

Beschikt u al over een PAS 55-certificaat en wilt u graag overstappen op de nieuwe ISO-norm? Of u nu wilt overstappen of certificering compleet nieuw voor u is, BSI begeleidt u bij het integreren van asset management binnen uw organisatie. Wij helpen u graag op weg met behulp van trainingen, advies en kennisdeling over normen.

Voor de ISO 55001-norm kan BSI daarnaast het proces van certificering en audits voor uw organisatie uitvoeren. In het complete traject naar succesvol asset management onderscheiden we 4 belangrijke stappen, namelijk; Norminformatie, Implementatie, Certificering en Onderhoud.

 1. Het inwinnen van Norminformatie is de eerste stap in het traject, waarin u alles leert over asset management en het belang van het managementsysteem voor uw organisatie.
 2. De volgende stap is gericht op de Implementatie van het Asset Management Systeem (AMS) binnen uw organisatie.
 3. Tijdens de derde stap in het traject wordt de onafhankelijke ISO 55001-certificering door BSI uitgevoerd.
 4. AMS Onderhoud, de vierde en laatste stap in het traject, geeft een aantal handvatten om het beste uit uw certificaat en het managementsysteem te kunnen halen.

Het complete traject van BSI is specifiek opgezet, om u optimaal te kunnen ondersteunen tijdens het gehele certificatieproces, van informatieverstrekking tot succesvolle integratie van het Asset Management Systeem.