Certificatie voor ISO 55001 Asset Management

Een asset management systeem implementeren vereist een investering in tijd, energie en in sommige gevallen substantiële kosten – deze zijn alleen te rechtvaardigen als uw organisatie de mogelijkheid heeft om de voordelen van implementatie te realiseren.

Onafhankelijke certificatie en verificatie verschaffen uw business, uw klanten en andere stakeholders van een heldere indicatie van uw performance in vergelijking met uw asset management en bredere business doelstellingen.

Aanvullend zou certificatie u kunnen helpen bij de groei van uw business en uw klanten en prospects kunnen overtuigen van het feit dat uw system voldoet aan de de eisen van een wereldwijd erkend asset management system.


Hoe ISO 55001 certificatie te verkrijgen

Wij maken het certificatieproces simpel. Zodra wij uw aanvraag hebben ontvangen, stellen wij een Client Manager aan die u en uw business langs de volgende stappen begeleid.

1) Gap Analysis

Dit is een optioneel vooronderzoek waar uw bestaande asset management systeem diepgaand wordt geanalyseerd en vergeleken met de ISO 55001 eisen. Dit helpt bij het ontdekken van gebieden die extra aandacht nodig hebben voordat een formeel assessment wordt uitgevoerd, waarmee tijd en geld kunnen worden bespaard.

2) Formeel assessment

Dit verloopt in twee stappen. Eerst wordt uw organisatie onderzocht op de voorbereiding op het assessment door te kijken of de benodigde ISO 55001 procedures en zijn ontwikkeld. De details over de bevindingen worden met u gedeeld, zodat hiaten kunnen worden hersteld. Als aan alle eisen is voldaan, dan zal de implementatie van de procedures en ..... binnen uw organisatie worden geëvalueerd, zodat u de zekerheid heeft dat ze volgens de certificatie ‘werken’.      

3) Certficering en verder...

Zodra u het formele assessment heeft volbracht, zult u een ISO 55001 certificaat ontvangen dat geldig is voor 3 jaar. Uw client manager zal gedurende deze periode met u in contact blijven en u regelmatig bezoeken om er zeker van te zijn dat uw system niet alleen compliant blijft en ook continu verbeterd.