Rolbeschrijving van leden van DERG

De hierna volgende rolbeschrijving specificeert de noodzakelijke eisen om op een effectieve wijze een bijdrage te leveren aan DERG.

Leden van DERG:

 • Zijn allen zelfverklaarde personen met een handicap (overeenkomstig de definitie in de Wet op gelijkheid) met professionele en technische kennis in ten minste één van de werkgebieden van BSI-CPI:
Toegankelijkheid/Ontwerp voor iedereen
Bouw
Belangen van kinderen
ICT (waaronder beveiliging en privacy)
Internationale normen
                  Gezondheidszorg
Productie
Risico's (waaronder waarschuwingsborden en symbolen)
Dienstverlening
Duurzaamheid

 

 • Beschikken over een telefoon en computer, kunnen goed werken met een computer en beschikken over relevante toepassingen en toegang tot het internet Ze dienen niet alleen duidelijk en effectief te communiceren via e-mail en telefoon, maar moeten ook schriftelijke informatie kunnen verwerken.
 • Stemmen ermee in om een actieve bijdrage te leveren overeenkomstig het doel van de groep. Dit kan op twee manieren gerealiseerd worden:
  - a) als Expert met achtergrondkennis die feedback en commentaar geeft op verzoeken van het CPIC of van het CPIN met betrekking tot de normen van BSI (n.b.: experts met achtergrondkennis nemen niet deel aan vergaderingen van technische commissies); of
  - b) als Vertegenwoordiger van CPI in technische commissies (n.b.: dit vereist een apart wervingsproces door de afdeling CPI - DERG-leden dienen aan dit proces en de resultaten ervan te voldoen).
 • Kunnen op een constructieve wijze samenwerken met leden van het CPIN en met het personeel van BSI en zijn in staat om effectieve relaties op te bouwen teneinde de werkzaamheden van DERG binnen BSI te bevorderen.
 • Aanvaarden dat ze als DERG-lid onbezoldigd zijn.
 • Aanvaarden dat ze niet-politiek actief zijn en handelen overeenkomstig de waarden van BSI.
 • Aanvaarden dat ze de basisdogma's van BSI respecteren met betrekking tot consensus en vertrouwelijkheid en met betrekking tot het openbaar maken van eventuele persoonlijke belangen die DERG, het CPI-netwerk en de waarden van BSI kunnen schaden.
 • Aanvaarden dat ze duidelijk aangeven wanneer ze hun eigen visie, dat is: hun persoonlijke visie en niet de visie van BSI, vertolken of verklaren dat ze een visie vertolken van een organisatie waaraan ze zijn gerelateerd. Wanneer de visie van DERG wordt gevraagd, worden de visies van de leden van DERG verzameld en door de coördinator van DERG aan BSI meegedeeld. Als vertegenwoordiger van het CPI dient het lid de lijn van het CPI, zoals besproken en overeengekomen met de respectievelijke CPIC, uiteen te zetten.
 • Aanvaarden dat ze voldoen aan de verzoeken van de CPI-coördinator voor Design for All, overeenkomstig de rolbeschrijving van DERG.
 • Aanvaarden dat ze de openbare website van BSI, het e-Committees-systeem van BSI en eventuele andere relevante systemen van BSI openen teneinde rapporten van vergaderingen en conferenties, alsook richtlijnen, nuttige links, enz. te bekijken. Wanneer het lid van DERG tevens vertegenwoordiger van CPI is, wordt van hem/haar ook verwacht dat hij/zij zijn/haar eigen reizen naar vergaderingen en terug naar huis plant, dat hij/zij elektronische rolverslagen invult en deze uploadt naar e-Committees, alsook dat hij/zij zijn/haar reiskosten declareert via het algemene onkostensysteem, Concur. (Er worden redelijke aanpassingen gedaan door de CPIU voor die personen die moeite hebben met het openen van een willekeurig systeem van BSI.)
 • Aanvaarden dat ze, indien relevant, op aanbeveling van de coördinator van DERG en de afdeling CPI, deelnemen aan cursussen.
 • Aanvaarden dat ze 6 maanden op proef worden aangenomen, waarna een evaluatie volgt. Wanneer het lidmaatschap wordt toegekend, volgen er jaarlijkse evaluaties om de voortgang en geschiktheid in de functie te bespreken.

Stemmen in dat ze hun e-mail en telefoon als primaire contactmiddelen gebruiken (in verband met de beperking van een lid kan ook voor andere communicatiemethoden gekozen worden).

Stemmen in dat ze niets zullen ondernemen wat schadelijk kan zijn voor de reputatie van DERG, van het CPI-netwerk of van BSI Group.