Expertreferentiegroep voor mindervaliden

BSI richt zich op het ontwikkelen van normen die inspelen op de basisbehoeften van consumenten, met name op het gebied van toegankelijkheid en sociale acceptatie. Vanuit die gedachte dienen we te zorgen dat we ondersteuning bieden voor normen die de beschikbaarheid van producten en diensten aan alle consumenten bieden, ongeacht hun handicap of beperking.

BSI publiceert meer dan 50.000 normen voor producten en diensten. Daarom hebben we de Disabled Experts Reference Group (DERG, Expertreferentiegroep voor mindervaliden) opgericht. Deze groep biedt gedegen kennis van het grote aantal normen dat van invloed is op mindervaliden.

DERG is een onderdeel van het CPI-netwerk. De groep bestaat uit uiteenlopende personen met een handicap met relevante expertise en interesse in de gelijkheid van en toegang en dienstverlening voor mindervaliden. De groep heeft als opdracht het bewaken van de handelswijzen van BSI. Daarnaast moet de groep zich sterk aanwezig tonen bij de ontwikkeling en promotie van normen die van invloed zijn op de groep mindervaliden (bijvoorbeeld normen die betrekking hebben op rolstoelen en liften). De belangrijkste doelen van de groep zijn:

  • het verbeteren van het bewustzijn van normen onder consumenten en het vergroten van de relevantie van normen voor het algemene publiek en voor gehandicapte personen in het bijzonder
  • het vergroten van de samenwerking met relevante externe consumenten- en belangenorganisaties, met name met die organisaties die actief zijn op het gebied van gehandicapten, teneinde de nationale en internationale programma's voor de ontwikkeling van normen te beïnvloeden
  • het verbeteren van de eisen ten aanzien van mindervalide personen in het Consumer & Public Interest-netwerk van BSI en het onderhouden en verbeteren van de communicatie met relevante afdelingen van BSI teneinde effectieve inbreng van het CPI-netwerk in de normen en gerelateerde producten van BSI te garanderen
  • het tonen van maatschappelijke verantwoordelijkheid met betrekking tot het ontwikkelen en gebruiken van normen die volledig inclusief en in alle toepasselijke formaten beschikbaar zijn Deze normen hebben vaak betrekking tot toegankelijkheid, beveiliging, veiligheid, duurzaamheid en de standaardisatie van dienstverlening.

Lidmaatschap

De groep wordt aangestuurd door onze BSI CPI-coördinator voor de groep Accessibility/Design for All. Deze groep bestaat uit vertegenwoordigers van DERG en CPI en uit experts met veel achtergrondkennis.Profielen van de leden van de Disabled Experts Reference Group

De groep werd opgericht als onderdeel van het BSI-CPIN onder leiding van Michelle Valentine – Directeur van Disability Forward Ltd en lid van het Disability Committee van de Equality and Human Rights Commission (Commissie voor gelijkheid en mensenrechten). Michelle vertelt erover:

"Toen ik betrokken raakte bij BSI realiseerde ik me dat er veel mensen met kennis waren die aan normen meewerkten. Het leek er echter op dat er geen inspraak was van experts met een handicap. Daarom besloot ik om samen met het BSI-CPIN de Disabled Expert Reference Group op te richten. Wat ik wil zien is dat de groep kansen biedt voor professionals met een handicap: mensen die over de relevante ervaring en kennis beschikken die ze kunnen inbrengen in de normalisatieprocedure, maar die daarnaast ook een handicap hebben en alles vanuit het perspectief van gelijkheid voor mindervaliden kunnen bekijken.

Waqas Chauhdry is één van de leden. Hij komt uit Londen en is als managementconsultant gespecialiseerd in de gelijkheid van mensen met een handicap. Hij heeft zich ten doel gesteld om de praktische problemen te begrijpen en is vooral geïnteresseerd in de toegankelijkheid en bruikbaarheid van websites voor gehandicapte personen. Hij wil dat DERG het begrip en de implementatie van de normen van BSI door de publieke sector als benchmark voor het promoten van gelijkheid van mensen met een handicap stimuleert. Waqas werkte mee aan video's en artikelen van BSI over toegankelijkheid en normen.

Een ander belangrijk lid van DERG is Rory Heap, Equality and Diversity Manager van de National Offender Management Service (het overheidsdepartement NOMS). Hij is van mening dat de groep invloed kan uitoefenen op internationale normen, zodat het mogelijk wordt om Deel III van de DDA ook van toepassing te laten zijn op fabrikanten van alledaagse, niet-specialistische producten, zoals tv's, huishoudelijke apparaten en pinautomaten.

"Ik ben al lang geïnteresseerd in ontoegankelijke systemen/producten en documenten - in welke hoedanigheid dan ook - en die ontoegankelijkheid frustreert me. Personen met een handicap ervaren belemmeringen: niet alleen bij grote dingen, maar ook bij de alledaagse, normale en kortstondige dingen. Die veroorzaken immers net zoveel, zo niet meer, frustratie dan megasystemen."