Hoe normen consumenten helpen

Alle normen zijn direct of indirect van invloed op het publiek, ook al zijn de meeste ontwikkeld om te voldoen aan de directe behoeften van bedrijven en sectoren. Niettemin bieden veel normen directe voordelen voor de algemene bevolking. Niet alleen 'traditionele' normen voor consumenten, zoals normen voor huishoudelijke apparaten of tekens en symbolen vallen daaronder, ook nieuwere normen op het gebied van duurzaamheid, maatschappelijke verantwoordelijkheid of dienstverlening zijn ten dienste van de consument.

Vertegenwoordiging van consumenten in normen - Consumer & Public Interest-netwerk (CPI)

BSI probeert te zorgen dat er zoveel mogelijk groepen in haar technische commissies zijn vertegenwoordigd en dat zoveel mogelijk groepen toegang hebben tot het proces voor de ontwikkeling van normen. We beheren speciaal een Consumer & Public Interest-netwerk (CPI). Dit netwerk is verantwoordelijk voor het coördineren van de deelname van die belanghebbenden die normaal gesproken niet dagelijks bij de processen betrokken zijn, zoals consumenten en individuele specialisten op bepaalde gebieden, zoals kindveiligheid en ergonomie.

Het CPI-netwerk heeft als doel het uitoefenen van invloed op de inhoud van normen, zodat deze de normen en gepaste verwachtingen van het algemene publiek ten aanzien van factoren zoals veiligheid, etikettering, toegankelijkheid, eerlijkheid en vergoeding weerspiegelen.

Het CPI-netwerk heeft inspraak in talloze gebieden. De huidige prioriteiten liggen echter op de gebieden duurzaamheid, beveiliging, toegankelijkheid en het nieuwe en groeiende gebied van standaardisatie van dienstverlening We blijven ons tevens richten op belangrijke, voortdurende werkzaamheden ten aanzien van productveiligheid, veiligheid van kinderen en symbolen. Onze expertise en bijdrage in deze gebieden zijn van wezenlijk belang.

De vertegenwoordigers worden geworven en ondersteund door BSI. Ze hebben uiteenlopende achtergronden en beschikken over kwalitatief hoogwaardige expertise en ervaring. Vertegenwoordigers die niet bekend zijn met standaardisatie ontvangen toepasselijke training en begeleiding op het gebied van het standaardisatieproces. Zo verwerven ze de specifieke vaardigheden die nodig zijn voor het uitvoeren van onderzoek, voor het rapporteren van bevindingen en voor het deelnemen aan interne en externe vergaderingen.

Wilt u ook betrokken raken bij deze werkzaamheden? Neem dan contact op met 
consumer@bsigroup.com.
Publicaties voor consumenten

Normen zijn belangrijk voor consumenten omdat ze helpen bij de bescherming van consumenten en omdat ze garanderen dat consumenten over genoeg informatie beschikken om weloverwogen keuzes te maken. Normen leiden tot verhoging van de kwaliteits-, veiligheids-, betrouwbaarheids-, interoperabiliteits- en efficiëntieniveaus.