Data protection (GDPR) services

De naleving van de gegevensbescherming is nog nooit zo belangrijk geweest als nu. De EU General Data Protection Regulation (EU GDPR), welke op 25 mei 2018 van kracht is gegaan, zal belangrijk zijn en wettelijke verantwoordelijkheden opleggen aan organisaties die gegevens verzamelen, opslaan of verwerken.

Bij schending van de wet, is er een monetaire sanctie van toepassing van maximaal  4% van de jaaromzet.

Het bevat ook aanvullende maatregelen om de persoonsgegevens van EU-burgers te beschermen. BSI begrijpt de waarde van gegevens voor uw organisatie en de serieuze gevolgen die een datalek kan hebben.

Ons team van consultants werkt samen met bedrijven om inzichten en oplossingen te bieden voor uitdagingen op het gebied van gegevensbescherming. Wij helpen u:

  • best practices toe te passen om de naleving van de EU-vereisten inzake gegevensbescherming in verschillende regelgevingsomgevingen te handhaven;
  • maatregelen te plannen en implementeren ter voorbereiding op  de nieuwe EU-wet