Kitemark voor verificatie van de energie-afname

Prove your power demand and take advantage of the Kitemark® services for energy BSI ...

For some organizations, it is simply measuring and managing energy use is not enough - you may need to reduce your CO 2  emissions due to energy required aantonen.Het new BSI Kitemark for verification of the power demand (ERV) was developed both large and small organizations to offer a new way to decrease CO emissions as a result of accreditation and certification of energy, and to clear and independent information about your energy use to stakeholders, investors, specifiers, consumers and regulatory authorities present.

It is important to note that for organizations to participate in the Carbon Reduction Commitment Energy Efficiency Scheme (CRC), a mandatory blueprint for the British government on climate change and energy conservation, the Kitemark ERV blueprint by the British Environment Agency under compulsory CRC blueprint has been approved as Early Action Metric. When you certify for against this schedule, you can verify the booked energy savings, improve your position in the CRC Performance League Table and protecting the reputation of your organization.

Consumers do not believe in statements about the environment unless they are independently verified. Nevertheless, they do rely on the BSI Kitemark. Research by Consumer Focus showed that 58% of consumers think that many companies claim to be able to apply for higher prices. "Green" Independent verification of the BSI Kitemark, you can win the trust of customers that you are actively committed to the environment.

BSI's Kitemark voor verificatie van de energie-afname

De Kitemark-blauwdruk voor verificatie van de energie-afname van BSI is gebaseerd op de implementatie van belangrijke onderdelen van een energie managementsysteem middels ISO 50001 . Het Kitemark verifieert onafhankelijk het beheer en de meting van het systeem en de afname van  CO2 -emissies die het gevolg zijn van energiegebruik. Het prestigieuze Kitemark is bedoeld voor bedrijven die over een periode van drie jaar een reductie van ten minste 2,5% per jaar behalen

 

Kitemark -blauwdruk voor verificatie van de  energie-afname

Belangrijkste kenmerken en voordelen van het schema

  • De Kitemark ERV-blauwdruk richt zich op CO2 -emissies.  Het schema werd speciaal ontwikkeld voor de CRC-eisen, zodat alleen gerekend wordt met broeikasgas uitstoot door energiegebruik. De blauwdruk wordt dus niet complexer gemaakt door de impact van andere koolstof bronnen, zoals transport, te meten.
  • De Kitemark ERV-schema van BSI is gebaseerd op ISO 50001, een erkende benadering voor beste handelswijzen op het gebied van energiebeheer. De blauwdruk verifieert dus niet alleen uw energie-afname maar biedt ook het kader voor een stevig managementsysteem waarmee u uw energiegebruik voor de komende jaren in kaart kunt brengen en kunt beheren en reduceren.
  • De ERV Kitemark-blauwdruk vormt een goed uitgangspunt voor organisaties die nog geen milieu managementsysteem of energie managementsysteem hebben geïmplementeerd.
  • Organisaties die al over een ISO 14001-gecertificeerd milieu managementsysteem beschikken, zullen ervaren dat de twee normen erg op elkaar lijken. Daardoor kunnen ze eenvoudig de eisen van  ISO 50001  implementeren en aan deze onderdelen van de Kitemark-blauwdruk voldoen.  Organisaties die zijn gecertificeerd voor ISO 14001 ontvangen tijdens de Kitemark-verificatie 30% korting wanneer ze de verificatie combineren met een beoordeling en certificering voor ISO 50001.
  • De verificatie van BSI vindt onafhankelijk plaats van verdere raadplegingen, zodat u erop kunt vertrouwen dat het proces integer en betrouwbaar is.
  • Organisaties die tegen dit schema worden gecertificeerd, kunnen het BSI Kitemark-logo, dat over een Superbrand-status beschikt, gebruiken
  • Het Kitemark-certificaat is twee jaar geldig. Ook kunnen organisaties er voor kiezen om hun reducties regelmatiger te laten verifiëren, zodat ze actuelere metingen en een onafhankelijk bewijs van hun voortgang kunnen laten zien.