Kitemark schema voor Energie

Consumenten maken zich steeds meer zorgen over het energieverbruik en over milieuvraagstukken. Daarom moeten organisaties de stappen die zij hebben ondernomen om hun efficiënte gebruik van bronnen en hun reductie van broeikasgas uitstoot te verbeteren, kunnen aantonen.  De volgende Kitemark schema's bieden organisaties manieren om de reductie van hun koolstofdioxide-emissies te certificeren en om aan te tonen dat hun producten aan de noodzakelijke eisen voldoen.


Kitemark voor Microgeneratie

Meer informatie over de certificerings schema voor microgeneratie (MCS).  Bij de Kitemark-blauwdruk is een volledige MCS-certificering bij BSI, een door UKAS geaccrediteerde certificeringsinstantie, inbegrepen.  Alle installateurs en producenten van microgreneratie producten die de  Britse markt voor binnenlandse overheidsprojecten willen betreden, dienen over een MCS-certificering te beschikken. 


Kitemark voor verificatie van de energie-afname

Het nieuwe Kitemark voor verificatie van de energie-afname biedt organisaties een middel om hun reductie van koolstofdioxide-emissies als gevolg van energieverbruik te bewijzen.  Een certificering voor dit Kitemark levert niet alleen tevredenheid van interne belanghebbenden op, maar stelt bovendien organisaties die verplicht moeten deelnemen aan het koolstofreductie en energiezuinigheidsplan van de overheid in staat om de voordelen van de Early Action Metric  en om een betere positie in de Performance League Table te verkrijgen.


Kitemark voor energie classificatie voor ramen

Op basis van het goedgekeurde document L1B van de Bouw wetgeving zijn bedrijven die een B-classificatie voor de BSI-blauwdruk behalen, gerechtigd om zich aan te melden voor de Energy Savings Trust Recommended-blauwdruk.


Kitemarks voor ramen en deuren

We bieden het prestigieuze en breed opgezette Kitemark voor  een breed scala aan materialen, waaronder aluminium, staal, hout en PVC-U. Ook bieden we een reeks diensten ter ondersteuning van hetCE-keurmerk.

Goed om te weten