Richtlijn persoonlijke beschermingsmiddelen 89/686/EEC

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) worden omschreven als 'elk hulpmiddel dat kan worden gedragen of vastgehouden door een individu als bescherming tegen één of meer gevaren voor de gezondheid of veiligheid'. De regelgeving is ook van toepassing op systemen die samen met PBM's op de markt zijn gebracht vanwege de relatie met een ander extern, bijkomend hulpmiddel.

Beschermingsmateriaal dient veilig te zijn en geschikt te zijn voor het doel ervan. Dit wordt door fabrikanten, distributeurs, wetgevers en gebruikers op zijn minst verwacht. De industriebrede verplichting om verantwoord te produceren, wordt door de Richtlijn persoonlijke beschermingsmiddelen (89/686/EEC) ondersteund en beheerst.  

Voordat een PBM wordt aangeschaft, dienen specificeerders de ‘Personal Protective Equipment at Work Regulations 1992’ te raadplegen. Hierin staan 14 regelingen die werkgevers in beschouwing kunnen nemen als onderdeel van hun risicoaudit voordat ze tot aankoop overgaan. Een norm aankopen voldoet niet noodzakelijk aan alle eisen van Verordening 6 – audit van PBM. 

De fabrikant dient ervoor te zorgen dat zijn producten aan de relevante geharmoniseerde Europese norm voldoet, zoals is omgezet in een nationale (BS) of internationale (BS ISO) standaard, of een technische specificatie die door een aangemelde instantie geschikt is bevonden om aan de basiseisen van de richtlijn op het gebied van gezondheid en veiligheid te voldoen.

BSI is actief betrokken op acht hoofdgebieden van  CE-markering, typeonderzoek, artikel 10, (test en certificatie) van PBM's, namelijk gehoorbescherming, luchtwegenbescherming, oogbescherming, hoofdbescherming, beschermend schoeisel, beschermende handschoenen, beschermende kleding en kleding die goed zichtbaar is. Waar het door de richtlijn vereist is om een regelmatige kwaliteitscontrole van de producten uit te voeren , zoals uiteengezet in artikel 11A of 11B, wordt deze ook uitgevoerd.

Naast de activiteiten rond de CE-markering, wordt er ook een onafhankelijk testdienst aangeboden voor producten die niet binnen de reikwijdte van de richtlijn vallen en worden er voor veel typen PBM's Kitemark® -kwaliteitsgarantieplannen uitgevoerd.


De PBM-Richtlijn wordt gewijzigd

Bent u ervan op de hoogte dat de PBM-Richtlijn wordt gewijzigd?


Waarom zou u BSI kiezen voor uw productcertificatie?

Als geaccrediteerde certificatie-instelling genieten we wereldwijd het vertrouwen om te zorgen dat producten en apparaten voldoen aan de vele verschillende richtlijnen en schema's voor productcertificaties.

  • Ervaring - BSI behoort tot de meest gerespecteerde en meest uitgebreide certificatie-instelling ter wereld. We beschikken over ongeëvenaarde expertise en ervaring in het begeleiden van onze klanten door deze vaak complexe processen.
  • Toegankelijk en startklaar – ons toegewijde team staat klaar om u te helpen om te voldoen aan de eisen van de door u gekozen productcertificatie
  • Snelle marktintroductie – dankzij onze specialistische expertise kan BSI één van de snelste dienstverleningen voor marktintroducties bieden. Dat biedt u veel voordelen en een voorsprong op uw concurrenten.
  • Toegang tot de markten - als wereldwijd opererende organisatie, met meer dan 50 kantoren in 120 internationale markten, kan BSI u helpen om wereldwijde markten en zakelijke stromen te betreden.