Kaderrichtlijn scheepvaart strategie (KRMS) 96/98/EC


Waar gaat de richtlijn Scheepsvaart strategie over?

Het doel van de Scheepsvaart Strategie (KRMS) of Marine Equipment Directive (MED) is het verbeteren van de veiligheid op zee en het voorkomen van verontreiniging van het mariene milieu (flora en fauna in de zee) door de toepassing van internationale normen met betrekking tot uitrusting die moet worden geplaatst aan boord van schepen die zijn geregistreerd bij een lidstaat van de Europese Unie.

Richtlijn 96/98/EG is vervangen door Richtlijn 2014/90/EU van het Europees Parlement en de Marine Equipment counsil sinds 18 september 2016.

Fabrikanten van apparatuur die onder de richtlijn valt, moeten een onafhankelijke certificering verkrijgen van een Notified Body / aangemelde instantie (zoals BSI) voordat hun producten de scheepswielmarkering mogen dragen. Deze markering gaat samen met het identificatienummer van de aangemelde instantie en het jaar waarin de scheepswielmarkering op het product is aangebracht. Om gecertificeerd te worden moeten alle producten worden getesten, typeonderzoek en productiecontrole ondergaan. 

Voor wie is de richtlijn bedoeld?

Als u een fabrikant, een bevoegde vertegenwoordiger voor de fabrikant buiten de Europese Unie, een distributeur of een importeur bent van de apparatuur die is vermeld in de MED-regelgeving, dan heeft dit gevolgen voor u.

Deze richtlijn is van toepassing op uitrusting die aan boord van een EU-schip wordt of zal worden geplaatst en waarvoor de goedkeuring van de administratie van de vlaggenstaat vereist is door de internationale Notified Bodies, ongeacht of het schip zich in de Unie bevindt op het moment dat het is uitgerust met de uitrusting.

Wat valt onder de richtlijn Scheepsvaart Strategie?

De KRMS dekt alle schepen die onder de vlag van een EER-lidstaat varen. De bevoegde instantie in het Verenigd Koninkrijk is het Maritime and Coastguard Agency (MCA), vroeger het Marine Safety Agency (MSA).

Conformiteitsauditen gaan via een aangemelde instantie, en het nalevingskeurmerk is het stuurwiel (Ship's Wheel).De KRMS dekt een grote verscheidenheid aan apparatuur en dekt daarmee bijna alle aspecten van veiligheid van schepen.

Bijlage A.1 - hier vindt u apparatuur waarvoor bij de conformiteitsaudit assistentie van een aangemelde instantie nodig is.

De apparatuur wordt onder de volgende kopjes weergegeven:

  1. Levensreddende apparatuur
  2. Preventie van zeevervuiling
  3. Brandbeveiliging
  4. Navigatieapparatuur
  5. Radiocommunicatieapparatuur

Naast specifieke itemaanwijzingen bevat deze bijlage ook de toepasselijke SOLAR-regelgevingen en internationale testnormen die gebruikt moeten worden en de modules voor de conformiteitsaudit.

Bijlage A.2 -    hier vindt u apparatuur waarvoor geen uitgebreide testnormen bestaan in internationale instrumenten en die daarom relevante nationale normen nodig hebben. Daarom zijn er geen specifieke eisen voor een conformiteitsaudit.

BSI is momenteel geaccrediteerd voor 42 van de productlijnen die in bijlage A.1 onder levensreddende apparatuur en brandbeveiliging zijn genoemd en dit aantal zal in de toekomst toenemen.

Hoe deze richtlijnen u kan helpen met toegang krijgen tot andere markten

De MED is bedoeld om ervoor te zorgen dat apparatuur die moet voldoen aan de eisen van internationale verdragen (bijv. SOLAS, MARPOL, enz.) die zijn overeengekomen bij IMO (de Internationale Maritieme Organisatie), en bovendien voldoet aan een gemeenschappelijke norm voor veiligheid en prestaties.

In juni 2003 werd de overeenkomst "EG-VS Mutual Recognition Agreement (MRA)" gesloten, met betrekking tot de richtlijn Scheepsvaart Strategie tussen de Verenigde Staten (VS) en de Europese Gemeenschap (EC). De overeenkomst werd op 27 februari 2004 ondertekend. Dit betekent dat als uw uitrusting is gecertificeerd onder de MED, kan het ook worden geaccepteerd voor verkoop in de VS zonder dat aanvullende tests of certificering nodig zijn en vice versa.Goed om te weten