Kaderrichtlijn scheepvaart strategie (KRMS) 96/98/EC

De KRMS dekt alle schepen die onder de vlag van een EER-lidstaat varen. De bevoegde instantie in het Verenigd Koninkrijk is het Maritime and Coastguard Agency (MCA), vroeger het Marine Safety Agency (MSA). Conformiteitsauditen gaan via een aangemelde instantie, zoals BSI, en het nalevingskeurmerk is het stuurwiel (Ship's Wheel).

De KRMS dekt een grote verscheidenheid aan apparatuur en dekt daarmee bijna alle aspecten van veiligheid van schepen.

Bijlage A.1 - hier vindt u apparatuur waarvoor bij de conformiteitsaudit assistentie van een aangemelde instantie nodig is.

De apparatuur wordt onder de volgende kopjes weergegeven:

  1. Levensreddende apparatuur
  2. Preventie van zeevervuiling
  3. Brandbeveiliging
  4. Navigatieapparatuur
  5. Radiocommunicatieapparatuur

Naast specifieke itemaanwijzingen bevat deze bijlage ook de toepasselijke SOLAR-regelgevingen en internationale testnormen die gebruikt moeten worden en de modules voor de conformiteitsaudit.

Bijlage A.2 -    hier vindt u apparatuur waarvoor geen uitgebreide testnormen bestaan in internationale instrumenten en die daarom relevante nationale normen nodig hebben. Daarom zijn er geen specifieke eisen voor een conformiteitsaudit.

BSI is momenteel geaccrediteerd voor 42 van de productlijnen die in bijlage A.1 onder levensreddende apparatuur en brandbeveiliging zijn genoemd en dit aantal zal in de toekomst toenemen.


Waarom zou u BSI kiezen voor uw productcertificatie?

Als geaccrediteerde certificatie-instelling genieten we wereldwijd het vertrouwen om te zorgen dat producten en apparaten voldoen aan de vele verschillende richtlijnen en schema's voor productcertificaties.

  • Ervaring - BSI behoort tot de meest gerespecteerde en meest uitgebreide certificatie-instelling ter wereld. We beschikken over ongeëvenaarde expertise en ervaring in het begeleiden van onze klanten door deze vaak complexe processen.
  • Toegankelijk en startklaar – ons toegewijde team staat klaar om u te helpen om te voldoen aan de eisen van de door u gekozen productcertificatie
  • Snelle marktintroductie – dankzij onze specialistische expertise kan BSI één van de snelste dienstverleningen voor marktintroducties bieden. Dat biedt u veel voordelen en een voorsprong op uw concurrenten.
  • Toegang tot de markten - als wereldwijd opererende organisatie, met meer dan 50 kantoren in 120 internationale markten, kan BSI u helpen om wereldwijde markten en zakelijke stromen te betreden.