ISO/IEC 20000-1:2018 Transitie trainingen

De ervaren trainers van BSI kunnen u helpen om grip te krijgen op de zaken die direct betrekking hebben op uw organisatie, zowel mogelijk in de vorm van een in-house training of als onderdeel van een open rooster training waar andere deelnemers hun ervaring in een vertrouwelijke omgeving kunnen delen.
 
Ongeacht de specifieke eisen,  biedt BSI een serie trainingen aan welke aansluiten op uw wensen, evenals een pakket aan online ondersteuning. Het is noemenswaardig dat al het BSI trainingmateriaal is ontwikkeld door ervaringsdeskundigen uit het werkveld die direct betrokken zijn bij het ontwikkelen van standaarden.

Onze ervaren trainers van BSI kunnen u helpen om grip te krijgen op de voor uw organisatie belangrijke onderwerpen. Dit kunnen wij bieden in de vorm van een open rooster training waar andere deelnemers hun ervaring vertrouwelijk kunnen delen of in de vorm van een in-company training die toegespitst kan worden op uw specifieke organisatie.

Bent u op de hoogte van de wijzigingen binnen uw managementsysteem als gevolg van de revisie? Om u hierin te ondersteunen, organiseert BSI diverse transitie trainingen en bieden wij u relevante achtergrondinformatie over de desbetreffende norm. Al het BSI trainingmateriaal is ontwikkeld door ervaringsdeskundigen uit het werkveld die direct betrokken zijn bij het ontwikkelen van standaarden.Onze trainingen - ISO 20000-1:2018 transitie

ISO 20000-1:2018 Senior Management Briefing >

Informeer uw management over het doel en nut van ISO 20000-1:2018 en over wat de nieuwe normeisen voor hun leiderschapsrol betekenen. Deze sessie benadrukt het nut van een effectief MMS en geeft een introductie op de kerneisen van ISO 20000-1:2018. Hierdoor krijgen de deelnemers een beter begrip van zowel de verplichtingen van uw organisatie als ieders persoonlijke verantwoordelijkheden. 

excl. BTW

1 dag