Certificatie voor ISO 50001 Energiemanagement

Krijg de beste erkenning op het gebied van energie-efficiëntie met een ISO 50001-certificatie. Bewijs dat uw bedrijf effectief het energieverbruik beheert, de uitstoot van broeikasgassen vermindert en voldoet aan de milieudoelstellingen. Dankzij ISO 50001 kunt u aantonen dat u een verantwoord bedrijf bent.


Hoe wordt u ISO 50001 gecertificeerd?

We bieden u een eenvoudig certificatieproces. Nadat we uw aanvraag hebben ontvangen, wijzen we u een client manager toe. Deze begeleidt u en uw bedrijf door de volgende stappen.

  1. GAP analyse - 
    Dit is een optionele pre-audit, waarbij we uw bestaand energiemanagementsysteem nauwkeurig bekijken en het vergelijken met de eisen van de norm ISO 50001. Deze analyse helpt bij het identificeren van onderdelen waar u nog aan moet werken voordat we een formele audit kunnen uitvoeren. Hierdoor bespaart u tijd en geld.

  2. Formele audit
    Deze audit bestaat uit twee fases. Eerst beoordelen we de mate waarin uw organisatie op de audit is voorbereid. Daarbij kijken we of de benodigde ISO 50001-procedures en -controles zijn ontwikkeld. We delen de details van onze bevindingen met u. Zo kunt u hiaten herstellen wanneer we deze aantreffen. Wanneer aan alle eisen is voldaan beoordelen we de implementatie van de procedures en regelingen in uw organisatie om te controleren of ze, overeenkomstig de eisen voor certificatie, effectief werken. 

  3. certificatie en daarna
    Wanneer u bent geslaagd voor de formele audit ontvangt u een ISO 50001-certificaat. Dit certificaat is drie jaar geldig. Uw client manager houdt gedurende deze periode contact met u en brengt u regelmatig een bezoek om te zorgen dat uw systeem niet alleen aan de eisen blijft voldoen, maar ook voortdurend verbetert. Trainingen en certificatie voor ISO 50001

We gebruiken beproefde leertechnieken om te zorgen dat u de ISO 50001-norm volledig begrijpt. We bieden u de leerervaring bovendien afwisselend aan in klassikale settings, workshops en interactieve sessies.


Waarom kiezen voor certificering via BSI?

BSI Group ondersteunt 84.000 klanten verdeeld over 193 landen wereldwijd, varierend van wereldwijde, grote multinationals tot aan kleinere lokale bedrijven. Als grondlegger van de ISO norm beoordeelt BSI het managementsysteem van organisaties en ondersteunt hiermee de optimalisatie en continue verbetering van bedrijfsprocessen. De experts van BSI hebben hun ervaring opgedaan in organisaties uit diverse sectoren en worden continu getraind om te zorgen dat uw organisatie de prestaties kan blijven verbeteren.