Het beschermen van uw stakeholders

Het beschermen van uw stakeholders

Red Overlay
Red Overlay

Creëer een gezonde en veilige werkplek en handhaaf ISO normen

Het is van groot belang om een gezonde en veilige werkplek te creëren voor uw personeel, daarnaast is het ook belangrijk om het handhaven van alle normen binnen de organisatie in de gaten te houden. Er zijn veel gezondheids- en veiligheidsrisico's die de bouwsector moeten beheersen, van het omgaan met asbest tot het effect van meerdere partijen die samenwerken. 

Dan is er het beheer van compliance, inclusief certificeringen en lokale voorschriften. Uw gezondheids- en veiligheidsbeheer heeft invloed op alle organisaties waarmee u samenwerkt, van degenen die bouwlocaties bezoeken, bewerkingen uitvoeren tijdens de ontwerp-, bouw- en onderhoudsfasen, tot degenen die verantwoordelijk zijn voor het buiten gebruik stellen of recyclen van bouw- of infrastructuurprojecten.


Monitoring- en gezondheidssystemen en -beleid op de werkplek moeten ook worden gecreëerd en beheerd. Kernelementen voor effectief beheer voor gezondheid en veiligheid zijn:
  • Leiderschap en management
  • Een opgeleide / geschoolde beroepsbevolking
  • Een omgeving waar mensen vertrouwd en betrokken zijn
  • Duidelijke communicatie waarbij alle beschikbare wegen worden gebruikt om te zorgen dat berichten worden gedeeld
  • Formele kaders kunnen bedrijven in staat stellen hun gezondheids- en veiligheidseisen effectiever te beheren


Hoe wij u kunnen helpen waakzaam te blijven als het gaat om gezondheid en veiligheid

Door de expertise van onze mensen, integreren we excellentie over de hele wereld in organisaties zoals de uwe, om uw prestaties op het gebied van gezondheid en veiligheid en veerkracht te verbeteren. Onze teams hebben de nodige ervaring in de bouwsector en hebben kennis over het beheer van gezondheid en veiligheid binnen deze sector, zodat u weet dat u in goede handen bent. 

Wij helpen u gezondheids- en veiligheidsoplossingen te begrijpen en toe te passen binnen uw organisatie voor veiligere werkomstandigheden. Zo kunt u operationele risico's verminderen en gevaren minimaliseren .


BSI oplossingen voor gezondheid en veiligheid in de bouwsector

Normen:

  • Managementsysteem voor Gezond en Veilig Werken - ISO 45001 De norm is ontwikkeld om werk gerelateerd letsel en schade aan de gezondheid te voorkomen, en om een veilige en gezonde werkomgeving te bieden. Als internationale norm kruist ISO 45001 de geografische, politieke, economische, commerciële en sociale grenzen.
  • Business Continuity Management - ISO 22301 Beschrijft de eisen voor een managementsysteem om uw bedrijf te beschermen tegen ontwrichtende gebeurtenissen, om de kans op deze gebeurtenissen te verkleinen en om te zorgen dat uw bedrijf zich er volledig van herstelt.

Trainingen:

Software:

  • BSI Connect Een audit- en compliancetool dat u ondersteunt bij risicomanagement en het verbeteren van organisatorische veerkracht.