Let op!

Vanaf 2 april 2018 heeft u 3 jaar en 6 maanden de tijd om over te stappen naar de nieuwe VCA checklist!


VCA certificaat - VGM Checklist Aannemers

Wat is een VCA certificaat precies en wat zijn de voordelen van de bijbehorende certificering? 

VCA staat voor VGM Checklist Aannemers (Veiligheid Gezondheid en Milieu). De checklist is een uitgebreide vragenlijst die gebruikt wordt als doorlichting- en screeningsysteem ten behoeve van aannemers (opdrachtnemers, contractors) die bij opdrachtgevers werkzaamheden verrichten. Het halen van een VCA certificaat is mogelijk voor elk type bedrijf of instelling, ongeacht de soort bedrijfsactiviteit binnen de (proces) industrie en de bouw & installatie sector, alsmede dienstverlenende bedrijven waarbij veiligheidsaspecten in werkuitvoering een belangrijke rol spelen.

De VCA (VGM Checklist Aannemers) is ontwikkeld vanuit de petrochemische industrie om praktische veiligheidsaspecten- en risico’s in werkuitvoering onder te brengen in een certificeerbare norm. Het is een veelzijdig en compleet programma waarmee dienstverlenende bedrijven objectief en structureel worden getoetst en VCA gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem.

Waarom zou u als aannemer een VCA certificaat halen?

Veiligheid, gezondheid en milieu zijn bij (petro-)chemische en vele andere bedrijven zeer belangrijke aandachtspunten. Met het halen van een VCA certificaat wordt dit nog eens extra benadrukt. Ook als gevolg van de herstructurering binnen de industrie worden werkzaamheden in toenemende mate uitbesteed aan aannemers. Hierdoor neemt de invloed van deze aannemers op VGM sterk toe. Selectie van goede aannemers middels VCA certificering, is daarom cruciaal bij het in stand houden of verbeteren van het niveau van veiligheid, gezondheid en milieu.

VCA gecertificeerd VGM-beheersysteem

Uit de opsomming van de onderwerpen van de zogenaamde "VGM Checklist Aannemers-vragen" blijkt dat VCA certificering bedoeld is om uw bedrijf op kritische punten door te lichten op de zorg voor veilig, gezond en milieubewust werken. Voldoet uw bedrijf aan de gestelde eisen, dan kan een VCA certificaat behaald worden. BSI Group levert hiervoor een belangrijke bijdrage. Aannemers, die hun VGM-beheersysteem goed op orde hebben, kunnen hierdoor VCA gecertificeerd worden.

Een belangrijk kenmerk van VCA is dat er jaarlijks gecontroleerd wordt of de certificaathouder (=aannemer) nog aan alle eisen van de VGM Checklist Aannemers voldoet. De aannemer staat als het ware "onder toezicht" van de certificatie-instelling die het VCA certificaat heeft verstrekt.


VCA certificering kan op drie niveaus

VCA* Certificering: richt zich op de directe veiligheidsbeheersing ten aanzien van activiteiten op de werkvloer en is bedoeld voor bedrijven die niet als hoofdaannemer optreden; hiervoor dienen alle 23 mustvragen positief te worden beantwoord.

VCA** Certificering: richt zich op de directe veiligheidsbeheersing ten aanzien van activiteiten op de werkvloer én de veiligheidsstructuren binnen het bedrijf. Dit certificaat is bedoeld voor hoofdaannemers. Alle 27 VCA** mustvragen dienen positief te worden beantwoord en daarnaast minimaal 4 van de 8 aanvullende vragen om uw certificering te realiseren.

VCA Certificaat Petrochemie: deze versie heeft 33 verplichte mustvragen die positief dienen te worden beantwoord en minimaal 1 van de 2 aanvullende vragen om uw certificering te realiseren.Welke voordelen biedt een VCA certificaat?

Het VCA certificaat is een middel om aan te tonen dat uw bedrijf op een groot aantal punten voldoet aan de eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Het is dan niet meer nodig voor de opdrachtgever en aannemer acties te moeten ondernemen, om de zorg voor veiligheid, gezondheid en milieu te waarborgen. Dit is immers reeds van te voren geregeld door een VCA certificaat te halen. Vanwege het gemak stellen steeds meer opdrachtgevers als voorwaarde dat u als uitvoerende organisatie pas werkzaamheden voor hen mag verrichten, als uw bedrijf VCA gecertificeerd is.

Andere voordelen van VCA certificering & VGM checklist zijn:

  • De VCA is een in brede kring erkende, uniforme checklist die een grote verscheidenheid aan veiligheidschecklists en -methodes heeft vervangen.
  • De VGM Checklist Aannemers voorziet in een duidelijke structuur: de aannemer kan zich toeleggen op het verbeteren van zijn VGM-beheersysteem en de uitvoering ervan in een erkend systeem.
  • De checklist voorziet in handige, praktische handreikingen en maatstaven.
  • Het traject naar een VCA certificaat heeft overeenkomsten met de ISO 9000-systemen en -audits. De VGM Checklist Aannemers is ook ondersteunend aan de managementsystemen en audits, zoals ISO 14001 en OHSAS 18001. Door middel van VCA certificering kan het VGM-beheersysteem van de aannemer goed aansluiten op het VGM-beheersysteem van de opdrachtgever.
  • Bij bepaalde opdrachtgevers is een VCA certificaat vaak een vereiste/voorwaarde om in aanmerking te komen voor het maken van een offerte of gunning van een contract.
  • Bent u als aannemer VCA gecertificeerd, dan heeft u een voorsprong op niet gecertificeerde aannemers.