Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Maatschappelijke verantwoordelijkheid is een kernfactor in het standpunt dat BSI inneemt ten aanzien van integriteit, onafhankelijkheid en innovatie. De beloften van BSI op dit vlak alsook de stappen die de organisatie heeft genomen ten aanzien van deze factoren, worden uiteengezet in het rapport Maatschappelijk verantwoord ondernemen van BSI.


Bedrijfsethiek

BSI is trots op de uiterst ethische benadering van diens onderneming en heeft de kernwaarden die dit met zich meebrengt voor de organisatie uiteengezet in de BSI Code of Business Ethics. De Code of Business Ethics wordt actief onder de aandacht gebracht van medewerkers in de gehele groep.


Omkoping en corruptie

Het is het beleid van BSI om de hoogst mogelijke standaard te bewaren wat betreft integriteit in alle zakelijke handelingen. BSI streeft ernaar zakelijke handelingen en relaties op een gelijkwaardige, eerlijke en wettige wijze te behandelen en tolereert geen omkoping en corruptie.


Anonieme meldingen maken

BSI Group heeft een vertrouwelijke telefoonservice voor mensen die meldingen willen doen van schendingen en andere ongepaste zaken. Deze telefoonservice wordt bemand door een onafhankelijke, externe provider, Expolink. Hier kunnen medewerkers van BSI en personen buiten BSI anoniem praktijken rapporteren waarvan zij vinden dat deze in strijd zijn met de BSI Code of Business Ethics of die zij of andere wijze ongepast achten.