Hoe denkt de bouwsector over BIM (certificatie)?

Eind 2019/begin 2020 heeft BSI onderzoek uitgevoerd onder mensen die werkzaam zijn in de bouwsector en werken met BIM. Het doel van dit onderzoek is om inzicht te verkrijgen in het gebruik, de kennis en de houding ten opzichte van BIM (Level 2) volgens ISO 19650 binnen de bouwsector in Nederland.

 

Deze resultaten hebben wij samengevat. Benieuwd naar de resultaten van dit onderzoek? U kunt ze hier downloaden. 

Benieuwd naar de resultaten?

  • 72% van de respondenten kan toelichten wat BIM Level 2 is
  • Toch geeft 52% aan dat zij behoefte hebben aan duidelijke informatie m.b.t. BIM 
  • 51% van de respondenten geeft aan dat BIM (certificering) niet duidelijk genoeg is binnen hun eigen organisatie
  • 71% denkt dat hun organisatie erbij gebaat is, wanneer (toe)leveranciers gecertificeerd zijn tegen BIM

Download het onderzoek om alle resultaten te bekijken!