Khởi đầu với Quản lý Sự kiện Bền vững ISO 20121

Điểm khởi đầu tốt nhất cho bất kỳ sự kiện nào chính là tính bền vững. Điều đó có nghĩa là quản lý nó thì bạn sẽ được lợi nhiều hơn hại. ISO 20121 sẽ giúp bạn giảm thiểu tác động của môi trường và cộng đồng địa phương. Nó sẽ tối đa hóa hiệu suất, đạt hiệu quả năng lượng và giành cho bạn sự hỗ trợ tuyệt đối từ tất cả các bên liên quan


Quản lý Sự kiện Bền vững ISO 20121 là gì?

ISO 20121 đã được phát triển cho ngành công nghiệp sự kiện để giúp các bạn đạt tính bền vững đầu tiên khi quản lý và cung cấp các sự kiện. Nó dành cho các công ty sự kiện hoặc các doanh nghiệp thường tổ chức sự kiện. Các tiêu chuẩn có tính địa lý, văn hóa và nhân khẩu học cho sự kiện của bạn. ISO 20121 cho phép bạn có cái nhìn dài hạn và xác định sớm tất cả các tác động tiềm tàng – giúp bạn giảm thiểu hoặc ngăn chặn bất kỳ điều tiêu cực nào.


Những lợi ích của Quản lý Sự kiện Bền vững ISO 20121?

  • Xác định các cách để cải thiện kế hoạch và cung cấp sự kiện
  • Đạt được mức độ thực hiện tốt nhất về hiệu quả và kết quả hoạt động
  • Xác định vai trò và trách nhiệm cho mọi nhân viên, nhà thầu và nhà cung cấp
  • Gỉam chi phí thông qua quản lý năng lượng và chất thải tốt hơn.
  • Tích hợp với ISO 9001 và ISO 14001 cho kết quả tốt hơn Chương trình tư vấn liên kết

Để nhận thêm hỗ trợ và lời khuyên, bạn cần được chứng nhận qua chương trình tư vấn liên kết. Chúng tôi có thể kết nối bạn với hơn 200 thành viên UK người đưa ra những dịch vụ tư vấn chuyên môn độc lập với BSI.

Để nhận thêm hỗ trợ và lời khuyên, bạn cần được chứng nhận qua chương trình tư vấn liên kết. Chúng tôi có thể kết nối bạn với hơn 200 thành viên UK người đưa ra những dịch vụ tư vấn chuyên môn độc lập với BSI.

Các khóa đào tạo giúp bạn khởi đầu trong ISO 20121

Quản lý sự kiện bền vững ISO 20121 có thể đáp ứng cho các sự kiện ở mọi quy mô và thể loại. Và khóa đào tạo cùng chúng tôi được thiết kế cho tất cả các cấp độ kinh nghiệmTại sao chọn BSI?

Chúng tôi đã đi tiên phong về tiêu chuẩn hơn 100 năm qua và ngày nay, chúng tôi là doanh nghiệp dẫn đầu thị trường này. Chúng tôi đã hỗ trợ hơn 65.000 doanh nghiệp từ những nhãn hiệu hàng đầu cho tới những doanh nghiệp nhỏ có nhiều tham vọng ở 150 nước trong việc có được một lợi thế trong việc cạnh tranh của họ. Là một trong số ít tổ chức hiểu được những tiêu chuẩn từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc, chúng tôi không chỉ đánh giá doanh nghiệp của bạn đã đáp ứng những tiêu chuẩn đó tốt như thế nào, mà chúng tôi còn tạo ra những chuẩn mực mới từ điểm xuất phát và đào tạo nhóm một cách toàn cầu để sử dụng và thể hiện tốt hơn. Sự hiểu biết của chúng tôi có thể làm thay đổi doanh nghiệp của bạn.