Tiêu chuẩn ISO 20121 Hệ thống Quản lý Tổ chức Sự kiện Bền vững

Sự kiện của bạn có thể đạt được kết quả tương tự cùng với giảm thiểu tác động tiêu cực lên môi trường, cộng đồng và kinh tế địa phương – tối đa tác động tích cực và niềm tin. ISO 20121 được lấy cảm hứng từ nước Anh, 2012. Dựa trên BS 8901, được công bố trong thời gian diễn ra sự kiện Olympic, là sự phát triển trong hệ thống quản lý bền vững.


Bạn đã sẵn sàng cho hệ thống quản lý tổ chức bền vững chưa?

Nếu bạn chưa biết về tiêu chuẩn ISO 20121 hoặc đang tìm thêm ý kiến từ chuyên gia, chúng tôi có các khóa học, tài liệu và dịch vụ phù hợp. Chúng tôi cung cấp gói dịch vụ mà bạn có thể lựa chọn nhằm khởi động hệ thống quản lý tổ chức sự kiện bền vững – cắt giảm chi phí dịch vụ không cần. Gói dịch vụ và tiêu chuẩn ISO 20121 có thể được thiết kế nhằm loại bỏ sự phức tạp, đưa bạn đến nơi bạn muốn, bất kể xuất phát điểm của bạn như thế nào.Lợi ích của tiêu chuẩn ISO 20121?

  • Xác định cách cải tiến lập kế hoạch và tổ chức sự kiện
  • Đạt được mức tốt nhất về hiệu quả và kết quả hoạt động
  • Xác định vai trò và trách nhiệm đối với nhân viên, nhà thầu và nhà cung cấp
  • Giảm chi phí thông qua quản lý năng lượng và chất thải tốt hơn
  • Tương ứng với ISO 9001 và ISO 14001 nhằm mang lại kết quả tốt hơn.


Khóa huấn luyệnTại sao chọn BSI?

Chúng tôi đã đi tiên phong về tiêu chuẩn hơn 100 năm qua và ngày nay, chúng tôi là doanh nghiệp dẫn đầu thị trường này. Chúng tôi đã hỗ trợ hơn 65.000 doanh nghiệp từ những nhãn hiệu hàng đầu cho tới những doanh nghiệp nhỏ có nhiều tham vọng ở 150 nước trong việc có được một lợi thế trong việc cạnh tranh của họ. Là một trong số ít tổ chức hiểu được những tiêu chuẩn từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc, chúng tôi không chỉ đánh giá doanh nghiệp của bạn đã đáp ứng những tiêu chuẩn đó tốt như thế nào, mà chúng tôi còn tạo ra những chuẩn mực mới từ điểm xuất phát và đào tạo nhóm một cách toàn cầu để sử dụng và thể hiện tốt hơn. Sự hiểu biết của chúng tôi có thể làm thay đổi doanh nghiệp của bạn.