BSI có thể giúp đỡ doanh nghiệp của bạn như thế nào?

BSI cơ quan chuyên nghành về tiêu chuẩn giúp đỡ các doanh nghiệp biến sự hoàn hảo thành thói quen, nâng cao kết quả thực hiện.


Chúng tôi đồng hành cùng bạn mọi bước đi

Dịch vụ của chúng tôi được thiết kế để đồng hành cùng bạn trong mọi bước đi, mỗi khách hàng cá nhân cần được hiểu rằng đâu là thực hành tốt nhất, làm thế nào để đạt được điều đó và đảm bảo thói quen đó được duy trì tiếp tục.

Dẫn đầu trong lĩnh vực

BSI làm việc với những chuyên gia kinh doanh, cơ quan chính phủ, hiệp hội thương mại và nhóm khách hàng để đem lại những thực hành tốt nhất và cơ cấu nhận thức mà tất cả mọi tổ chức cần có để thành côngBiến sự hoàn hảo thành thói quenSo sánh  BS OHSAS 18001 với tiêu chuẩn mới ISO/DIS 45001.