ISO 20121 cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs)

Các sự kiện bền vững có thể nhỏ hoặc lớn, nhưng lợi ích của chúng là tương tự. ISO 20121 đã được thiết kế cho ngành công nghiệp sự kiện để giúp bạn đặt sự bền vững lên hàng đầu khi quản lý và cung cấp sự kiện của bạn. Và các doanh nghiệp nhỏ có thể thích ứng với các tiêu chuẩn giống nhau để có được kết quả tương tự như các công ty lớn hơn. Tìm hiểu làm thế nào để ISO 20121 hoạt động hiệu quả với bạn.


Định hình ISO 20121 cho các DNVVN

Các doanh nghiệp nhỏ có thể cung cấp các sự kiện tầm cỡ thế giới bất kể có khả năng hạn chế ngân sách hoặc thời gian. Đó là bởi vì chúng tôi hiểu làm thế nào để vượt qua các thách thức này bằng cách giúp bạn thích ứng với các yêu cầu ISO 20121. Dù bạn khởi đầu quản lý sự kiện bền vững ở điểm nào, chúng tôi cũng cung cấp các dịch vụ có thể kết hợp và tùy chỉnh chỉ dành cho bạn. Và điều này có thể loại bỏ sự phức tạp của việc đạt được sự kiện bền vững. Hãy làm việc với chúng tôi để khám phá cách tiêu chuẩn ISO 20121 có thể giúp bạn đạt được mức độ cao nhất về hiệu quả và kết quả hoạt động - giảm thiểu chất thải, sử dụng năng lượng và các tác động môi trường. Chúng tôi sẽ chỉ cho bạn làm thế nào để làm việc với các bên liên quan ngay từ đầu để xây dựng một mối quan hệ tốt hơn. ISO 20121 sẽ cho bạn danh tiếng cho việc cung cấp có trách nhiệm các sự kiện và cho các công ty quản lý sự kiện đó có thể mở ra cơ hội giúp bạn cạnh tranh với các công ty lớn hơn.Khóa đào tạo để bạn bắt đầu ISO 20121

Quản lý sự kiện bền vững ISO 20121 có thể thích nghi với sự kiện ở tất cả các quy mô và chủng loại. Và khóa đào tạo của chúng tôi được thiết kế cho tất cả các cấp độ kinh nghiệmHỗ trợ hình thành tiêu chuẩn

Chúng tôi mở để gợi ý cho các tiêu chuẩn mới và có những tham vấn với các hiệp hội ngành công nghiệp hoặc các tổ chức tương đương. Chúng tôi chắc chắn rằng chúng tôi có được những tiêu chuẩn đúng bằng cách làm việc với các đại diện từ các tổ chức người tiêu dùng; các tổ chức chuyên nghiệp; cơ quan cấp giấy chứng nhận, kiểm tra, thanh tra; cơ sở giáo dục; tổ chức nghiên cứu; cơ quan thông báo Anh; cơ quan thi hành; và cơ quan chính phủ.

Tìm hiểu thêm bằng cách gửi email hoặc gọi vào số +84 8 3932 0778.


Tại sao chọn BSI?

Chúng tôi đã đi tiên phong về tiêu chuẩn hơn 100 năm qua và ngày nay, chúng tôi là doanh nghiệp dẫn đầu thị trường này. Chúng tôi đã hỗ trợ hơn 65.000 doanh nghiệp từ những nhãn hiệu hàng đầu cho tới những doanh nghiệp nhỏ có nhiều tham vọng ở 150 nước trong việc có được một lợi thế trong việc cạnh tranh của họ. Là một trong số ít tổ chức hiểu được những tiêu chuẩn từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc, chúng tôi không chỉ đánh giá doanh nghiệp của bạn đã đáp ứng những tiêu chuẩn đó tốt như thế nào, mà chúng tôi còn tạo ra những chuẩn mực mới từ điểm xuất phát và đào tạo nhóm một cách toàn cầu để sử dụng và thể hiện tốt hơn. Sự hiểu biết của chúng tôi có thể làm thay đổi doanh nghiệp của bạn.