Chứng nhận Quản lý Sự kiện Bền vững ISO 20121

Cung cấp cho các sự kiện của bạn những giấy chứng nhận tốt nhất với chứng nhận ISO 20121. Chứng minh rằng bạn hoạch định, quản lý và cung cấp các sự kiện một cách bền vững. Và gặt hái được những giải thưởng từ các mối liên hệ của các bên liên quan, giảm tác động môi trường và chi phí thấp hơn.


Làm thế nào để được chứng nhận ISO 20121

Chúng tôi làm cho quá trình xác nhận trở nên đơn giản. Sau khi chúng tôi nhận được đơn của bạn, chúng tôi sẽ chỉ định một quản lý khách hàng hướng dẫn bạn và doanh nghiệp của bạn thông qua các bước sau:

  


1. Phân tích Lỗ hổng

 

Đây là một dịch vụ tùy chọn trước khi đánh giá để chúng tôi có thể có một cái nhìn sâu hơn về hệ thống quản lý sự kiện hiện tại của bạn và so sánh nó với các yêu cầu của ISO 20121. Điều này giúp xác định các lĩnh vực cần phải hoạt động nhiều hơn trước khi chúng tôi thực hiện đánh giá chính thức, tiết kiệm thời gian và tiền bạc cho bạn.

 


2. Đánh giá chính thức

 

Việc này xảy ra trong hai giai đoạn. Đầu tiên, chúng tôi sẽ xem xét sự sẵn sàng của tổ chức của bạn cho việc đánh giá bằng cách kiểm tra xem các quy trình và kiểm soát ISO 20121 đã được phát triển hay chưa. Chúng tôi sẽ chia sẻ chi tiết những phát hiện của chúng tôi cho bạn để nếu tìm ra những lỗ hổng, bạn sẽ hoàn thiện chúng. Nếu tất cả các yêu cầu đã được thực hiện, sau đó chúng tôi sẽ đánh giá việc thực hiện các thủ tục và kiểm soát bên trong tổ chức của bạn để đảm bảo rằng họ đang làm việc có hiệu quả như được yêu cầu trong chứng nhận

 


3. Chứng nhận và hơn nữa

 

Khi bạn đã được thông qua đánh giá chính thức bạn sẽ nhận một chứng chỉ ISO 20121, có giá trị 3 năm. Quản lý khách hàng của bạn sẽ giữ liên lạc trong thời gian này, viếng thăm bạn thường xuyên để đảm bảo hệ thống của bạn không chỉ tiếp tục tuân thủ mà nó còn liên tục được cải thiện.
Khóa đào tạo cho ISO 20121Tại sao chọn BSI?

Chúng tôi đã đi tiên phong về tiêu chuẩn hơn 100 năm qua và ngày nay, chúng tôi là doanh nghiệp dẫn đầu thị trường này. Chúng tôi đã hỗ trợ hơn 65.000 doanh nghiệp từ những nhãn hiệu hàng đầu cho tới những doanh nghiệp nhỏ có nhiều tham vọng ở 150 nước trong việc có được một lợi thế trong việc cạnh tranh của họ. Là một trong số ít tổ chức hiểu được những tiêu chuẩn từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc, chúng tôi không chỉ đánh giá doanh nghiệp của bạn đã đáp ứng những tiêu chuẩn đó tốt như thế nào, mà chúng tôi còn tạo ra những chuẩn mực mới từ điểm xuất phát và đào tạo nhóm một cách toàn cầu để sử dụng và thể hiện tốt hơn. Sự hiểu biết của chúng tôi có thể làm thay đổi doanh nghiệp của bạn.