Thực hiện Quản lý Sự kiện Bền vững ISO 20121

Quản lý sự kiện của bạn với tiêu chuẩn quốc tế và bạn sẽ nhận được những kết quả đẳng cấp thế giới. Quản lý sự kiện bền vững ISO 20121 được thiết kế để giúp bạn cung cấp các sự kiện mang lại lợi ích cho tất cả các bên tham gia, bất kể ở quy mô hoặc vị trí nào. Tìm hiểu làm thế nào bạn có thể xây dựng một hệ thống quản lý sự kiện bền vững được thiết kế đặc biệt để đáp ứng nhu cầu của bạn khi bạn thực hiện theo tiêu chuẩn ISO 20121 với chúng tôi


Bạn đã sẵn sàng cho việc thực hiện chưa?

Mỗi sự kiện đều rất đặc biệt. Chúng tôi hiểu rằng cách bạn cung cấp có thể khác với các công ty khác. Chúng tôi cũng hiểu rằng bạn có thể đã áp dụng một số quy trình quản lý sự kiện bền vững. Đó là lý do tại sao chúng tôi cung cấp gói tùy chỉnh để giúp bạn sử dụng cho mỗi lần cung cấp sự kiện bền vững. Một gói ISO 20121 có thể chỉ bao gồm các sản phẩm và dịch vụ mà doanh nghiệp cần. Chúng tôi có thể giúp bạn cắt giảm chi phí của các dịch vụ không cần thiết và vượt qua những thách thức cụ thể mà bạn phải đối mặt. Chúng tôi sẽ giúp bạn hình thành một kế hoạch dự án ISO 20121 sử dụng các quy trình hiện có của mình - giúp bạn xây dựng một hệ thống quản lý sự kiện bền vững thật nhanh chóng. Chúng tôi sẽ giúp bạn đặt hiệu quả và năng suất lên hàng đầu, trong khi bạn giảm thiểu các tác động tiêu cực cho sự kiện của bạn.


- Lời khuyên hàng đầu cho việc thực hiện ISO 20121

  1. Nhận sự cam kết và hỗ trợ từ các nhà quản lý cấp cao
  2. Tham gia vào toàn bộ doanh nghiệp với liên lạc nội bộ tốt
  3. So sánh sự kiện quản lý hiện có với các yêu cầu ISO 20121
  4. Nhận phản hồi từ khách hàng và các bên liên quan trong sự kiện hiện tại
  5. Thành lập một nhóm thực hiện để đạt kết quả tốt nhất
  6. Vẽ bản đồ và phân chia vai trò, trách nhiệm và thời gian biểu.
  7. Thích ứng với các nguyên tắc cơ bản của tiêu chuẩn ISO 20121 cho doanh nghiệp
  8. Thúc đẩy sự tham gia của đội ngũ nhân viên được đào tạo và ưu đãi
  9. Chia sẻ kiến thức ISO 20121 và khuyến khích các nhân viên đào tạo như một đánh giá viên nội bộ.
  10. Thường xuyên đánh giá hệ thống ISO 20121 của bạn để chắc chắn rằng nó vẫn còn hiệu quả và bạn đang liên tục cải thiện nó.Chương trình tư vấn liên kết

Để nhận thêm hỗ trợ và lời khuyên, bạn cần được chứng nhận qua chương trình tư vấn liên kết. Chúng tôi có thể kết nối bạn với hơn 200 thành viên UK người đưa ra những dịch vụ tư vấn chuyên môn độc lập với BSI.

Để nhận thêm hỗ trợ và lời khuyên, bạn cần được chứng nhận qua chương trình tư vấn liên kết. Chúng tôi có thể kết nối bạn với hơn 200 thành viên UK người đưa ra những dịch vụ tư vấn chuyên môn độc lập với BSI.

Đào tạo với chúng tôiTại sao chọn BSI?

Chúng tôi đã đi tiên phong về tiêu chuẩn hơn 100 năm qua và ngày nay, chúng tôi là doanh nghiệp dẫn đầu thị trường này. Chúng tôi đã hỗ trợ hơn 65.000 doanh nghiệp từ những nhãn hiệu hàng đầu cho tới những doanh nghiệp nhỏ có nhiều tham vọng ở 150 nước trong việc có được một lợi thế trong việc cạnh tranh của họ. Là một trong số ít tổ chức hiểu được những tiêu chuẩn từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc, chúng tôi không chỉ đánh giá doanh nghiệp của bạn đã đáp ứng những tiêu chuẩn đó tốt như thế nào, mà chúng tôi còn tạo ra những chuẩn mực mới từ điểm xuất phát và đào tạo nhóm một cách toàn cầu để sử dụng và thể hiện tốt hơn. Sự hiểu biết của chúng tôi có thể làm thay đổi doanh nghiệp của bạn.