ISO 27002

ISO 27002

Informatietechnologie - beveiligingstechnieken - praktijkrichtlijnen voor beheersmaatregelen van informatiebeveiliging

Informatietechnologie - beveiligingstechnieken - praktijkrichtlijnen voor beheersmaatregelen van informatiebeveiliging

Red Overlay
ISO 27002 Information technology - security techniques - code of practice for information security controls
ISO 27002 Information technology - security techniques - code of practice for information security controls
Red Overlay

Meer informatie over ISO 27002 voor uw bedrijf

Wat is ISO/IEC 27002?

ISO/IEC 27002 is een aanvullende norm voor informatiebeveiliging die focust op de beheersmaatregelen die vermeld zijn in bijlage A van ISO/IEC 27001. ISO/IEC 27002 wordt als leidraad gebruikt voor de implementatie en selectie van beheersmaatregelen voor zowel organisaties met een managementsysteem voor informatiebeveiliging (ISMS) als voor organisaties die best practices voor informatiebeveiliging hebben aangenomen en algemeen aanvaarde beheersmaatregelen willen implementeren.

Wat u over ISO/IEC 27002 moet weten

In februari 2022 is ISO/IEC 27002:2022 Informatiebeveiliging, cyberveiligheid en privacybescherming – beheersmaatregelen voor informatiebeveiliging gepubliceerd als herziening van ISO/IEC 27002:2013 Informatietechnologie - beveiligingstechnieken – praktijkrichtlijnen voor de beheersmaatregelen voor informatiebeveiliging.

Alle organisaties die reeds een ISMS hebben ingevoerd of alleen de beste praktijken op dit gebied toepassen, zullen hun managementsystemen in kaart moeten brengen en bijwerken aan de hand van de bijgewerkte ISO/IEC 27002-richtlijnen, op basis van de behoeften en de context van de organisatie.

Waarom BSI?

BSI heeft sinds de ontwikkeling van ISO 27001 in de voorhoede gestaan en deze was oorspronkelijk gebaseerd op BS 7799, de eerste door BSI ontwikkelde managementsysteemnorm voor informatiebeveiliging in 1995. Vanaf dat moment is BSI betrokken geweest bij de ontwikkeling en actualisering van de hele ISO 27000-familie van normen.

BSI zet zich in voor een veilige digitale wereld en helpt informatieweerbaarheid op te bouwen in organisaties wereldwijd.

Volgende stappen