WEEELABEX - de norm & certificering

De WEEELABEX norm is ontwikkeld door een Europese samenwerking van producenten en verwerkers. Deze standaard beschrijft de procedures voor recycling, bewerking en verwerking van afgedankte elektrische apparaten en elektronische apparatuur. Waste of Electric and Electronic Equipment Label of Excellence (WEEELABEX) behandelt nauwkeurig het begrip 'passende verwerking' dat in de Europese richtlijn 2002/96/EC al sinds de invoering in 2005 vereist is. Be- en verwerkers van elektrische apparaten en elektronische apparatuur (e-waste) dienen uiterlijk 1 juli 2015, door middel van WEEELABEX-certificering, in het bezit te zijn van het benodigde certificaat.


E-waste recycling volgens WEEELABEX

Er worden in Europees verband strengere eisen gesteld aan de recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparaten. De recyclingbedrijven van e-waste zijn verplicht zich te certificeren op de norm 'Waste of Electric and Electronic Equipment Label of Excellence' (WEEELABEX). Deze norm stelt eisen aan het gehele verwerkingsproces. Het doel is om met zorg voor het milieu zoveel mogelijk grondstoffen te herwinnen. WEEELABEX-gecertificeerde bedrijven zijn verplicht om al het e-waste dat zij verwerken, te registreren bij een Nationaal Register, waardoor alle verwerkte volumes aan de overheid kunnen worden verantwoord. Dat is nodig om de vanaf 2016 geldende, hogere Europese inzameldoelstellingen voor e-waste te kunnen halen. Daarbij verzekert de WEEELABEX norm de recyclingbedrijven ervan dat concurrenten conform dezelfde eisen dienen te handelen.


WEEELABEX certificaat behalen?

1) Neem contact op met onze experts via 020-346 0780 of sales.nl@bsigroup.com 

2) Vul een intentieverklaring in.  Deze intentieverklaring kunt u hier downloaden. U kunt dit formulier ingevuld naar de WEEELABEX organisatie mailen of naar ons sturen. Wij zullen het dan vervolgens nog doorlopen op onvolledigheden en doorsturen naar WEEELABEX.

3) De volgende stap is het toelatingsonderzoek. BSI zal middels een audit onderzoeken of uw organisatie voldoet aan de eisen van de WEEELABEX norm. U kunt meer lezen over dit toelatingsonderzoek in het document 'WEEELABEX  Documentation to measure depollution'.

4) Wanneer de uitkomst van de audit positief, zal BSI aan de organisatie WEEELABEX een positief advies uitreiken. Deze organisatie zal vervolgens het WEEELABEX-certificaat uitreiken. Na de uitgifte van het certificaat zal uw organisatie jaarlijks worden getoetst volgens deze norm voor e-waste recycling.


Financiële ondersteuning bij WEEELABEX certificering

De vereniging NVMP biedt financiële ondersteuning bij WEEELABEX-certificering. Dit doet de NVMP op twee manieren:

1) De Vroege Vogel Korting. De eerste 100 verwerkers die zich certificeren op WEEELABEX kunnen tot 1 juli 2015 een stimuleringspremie van € 5.000 ontvangen. Het overleggen van (een scan van) het behaalde WEEELABEX-certificaat aan NVMP is hiervoor voldoende. Publieke partijen, zoals sociale werkplaatsen, worden expliciet uitgesloten van deze regeling.

2) De registratievergoeding. Voor verwerkers die voor 1 juli 2015 op WEEELABEX zijn gecertificeerd biedt NVMP een stimuleringspremie. Over de periode vanaf het moment dat de verwerker WEEELABEX gecertificeerd is tot 1 juli 2015 ontvangen verwerkers € 20 per ton. De conform deze norm gerecyclede e-waste hoeveelheden dienen te worden opgegeven aan het Nationaal (W)EE Register (www.nationaalweeregister.nl)