Media FAQs

In dit gedeelte vindt u algemene veelgestelde vragen over begrippen, producten en diensten van BSI Group. 

Wat is een norm?

Een norm is in essentie een serie afspraken over het uitvoeren van een bepaald proces. Een norm kan gaan over het maken van een product, over het beheren van een proces, over het aanbieden van een dienst of over het leveren van materialen. Normen kunnen, kort gezegd, handelen over een breed scala aan activiteiten en objecten die door organisaties worden ondernomen en die door hun klanten worden gebruikt.

Wat houdt een BS-nummer in?

De aanwezigheid van een norm van een British Standard (bijv. BS 1234) op bijvoorbeeld een consumentenproduct laat zien dat de fabrikant stelt dat het product is geproduceerd overeenkomstig de genoemde British Standard.

Soms wordt een BS-nummer vergezeld door de letters EN en/of ISO. Dit betekent dat de norm werd ontwikkeld als een Europese (EN) of Internationale (ISO) norm en dat de norm daarna door het Verenigd Koninkrijk werd overgenomen in de vorm van een British Standard. 

Wat is een managementsysteem?

Een managementsysteem is een kader dat zijn nut bewezen heeft voor het beheren en voortdurend verbeteren van het beleid en de procedures en processen van een organisatie.

De beste bedrijven werken als één geheel met een gedeelde visie. Normen kunnen betrekking hebben op het delen van informatie, op benchmarks, op samenwerking tussen teams en op het werken overeenkomstig de hoogste principes op het gebied van kwaliteit en milieu. 

Een managementsysteem helpt uw organisatie bij het realiseren van deze doelen middels een aantal strategieën, waaronder procesoptimalisatie, focus van het management en gedisciplineerd denken van het management.

Wat is certificatie?

Certificatie stelt u in staat om uw toewijding aan de beste handelswijzen en aan efficiëntie en duurzaamheid te tonen. U toont uw klanten, partners en aandeelhouders dat u aan de hoogste normen in de sector voldoet. Daarnaast bewijst u dat u zich ervoor inzet om dingen goed te doen. Een norm is dus van wezenlijk belang voor een ambitieuze organisatie.

Wat is het verschil tussen certificatie, registratie en accreditatie?

In de context van normen voor managementsystemen verwijst "certificatie" naar het verstrekken van een schriftelijke garantie (het certificaat) door een onafhankelijke, externe instantie, zoals BSI Management Systems, die het managementsysteem van een organisatie heeft geauditeerd en die heeft gecontroleerd dat het managementsysteem voldoet aan de door de norm bepaalde eisen. "Registratie" houdt in dat de instantie die de audit uitvoert de certificatie daarna vermeldt in haar register met klanten.

Het managementsysteem van een organisatie is dan gecertificeerd én geregistreerd. Praktisch bezien is het verschil tussen de twee termen niet heel groot. Beide termen mogen dan ook in het algemene taalgebruik gehanteerd worden.

Dat gezegd hebbende, willen we melden dat "certificatie" wereldwijd het meest gebruikt lijkt te worden, hoewel "registratie" vaak de voorkeur geniet in Noord-Amerika en in het Verenigd Koninkrijk. De twee termen zijn dan ook uitwisselbaar. Vermeldenswaardig is dat in landen waarin de voorkeur uitgaat naar "registratie" voor registratie-/certificeringsinstanties vaak de term "registrant" wordt gebruikt.

Het is belangrijk om te weten dat het onjuist is om het woord "accreditatie" te gebruiken wanneer een certificatie of registratie wordt bedoeld. Met "accreditatie" wordt namelijk iets anders bedoeld.

In deze context verwijst accreditatie naar de formele erkenning door een specialistische instantie - een accreditatie-instantie. Met een accreditatie wordt aangetoond dat de certificatie instantie competent is om de certificatie in bepaalde bedrijfssectoren uit te voeren. BSI behoort tot de meest gerespecteerde en achtenswaardige certificatie instanties voor managementsystemen ter wereld en is geaccrediteerd door circa 20 lokale en internationale instanties.

Eenvoudig gezegd is een accreditatie een certificatie voor een certificatie instantie. Certificaten die worden verstrekt door geaccrediteerde certificatie instanties en die bekend staan als "geaccrediteerde certificaten" kunnen in de markt worden beschouwd als geloofwaardiger certificaten.

Wat is ISO 9001?

Een ISO 9001 Kwaliteitsmanagementsysteem helpt u om voortdurend de kwaliteit in al uw activiteiten te bewaken en te beheren. ISO 9001 is wereldwijd de meest erkende norm op het gebied van kwaliteitsmanagement en beschrijft de manieren om op consistente wijze prestaties en diensten te leveren en te benchmarken. Met ISO 9001 kunt u processen realiseren waardoor u op alle niveaus uw werkwijzen kunt verbeteren.

Wat is ISO 14001?

ISO 14001 is een internationaal aanvaarde norm die beschrijft hoe u een effectief milieumanagementsysteem kunt implementeren. De norm werd opgesteld om bedrijven te helpen om commercieel succesvol te blijven zonder dat daarbij de verantwoordelijkheid ten opzichte van het milieu wordt vergeten. Het kan u ook helpen om te groeien, terwijl tegelijkertijd de invloed van deze groei op het milieu wordt gereduceerd. Een ISO 14001-systeem biedt u het kader waarmee u kunt voldoen aan de toenemende klantverwachtingen ten aanzien van maatschappelijke verantwoordelijkheid en aan de eisen die voortkomen uit wet- en regelgeving.

Publiek beschikbare specificatie (Publicly Available Specification, PAS)

Een Publiek beschikbare specificatie (Publicly Available Specification, PAS) is een norm die door BSI British Standards werd ontwikkeld in opdracht van een externe organisatie. Voorbeelden van externe organisaties die opdracht gaven voor de ontwikkeling van een PAS zijn de Britse overheid, vakbonden en private bedrijven. 

Wie is eigenaar van BSI?

BSI kent geen aandeelhouders of andere "eigenaars". We zijn een commercieel distributiebedrijf zonder winstoogmerk. Al onze winsten worden opnieuw in ons bedrijf geïnvesteerd. We zijn geen eigendom van de overheid en opereren onafhankelijk.

Wat is het Kitemark®?

Het Kitemark is een geregistreerd certificatie keurmerk dat eigendom is van en beheerd wordt door BSI. Het is een van de meest herkenbare symbolen voor kwaliteit en veiligheid en heeft echte waarde voor consumenten, bedrijven en inkoopinstanties.

Het keurmerk is geaccrediteerd door UKAS en biedt voordelen zoals risicovermindering, grotere klanttevredenheid en wereldwijde toegang tot nieuwe klanten.

Wat is het CE-keurmerk?

BSI kan u helpen eenvoudiger toegang tot de Europese markt te krijgen door ervoor te zorgen dat uw product aan alle eisen voor een CE-keurmerk voldoet.  Als u producten fabriceert of importeert die binnen het bereik van één of meer "nieuwe aanpak"-richtlijnen vallen, hebt u professionele begeleiding nodig om aan alle essentiële eisen van deze richtlijnen te voldoen.