Consumenten vertegenwoordigen

Spreekt het principe van consumentenbetrokkenheid u aan? Beschikt u over tijd om ons (op vrijwillige basis) te helpen, zodat het proces voor de ontwikkeling van normen rekening houdt met consumenten en algemene belangen? Het BSI Consumer & Public Interest-netwerk (CPIN) is op zoek naar enthousiastelingen met alle uiteenlopende achtergronden. We zijn op dit moment op zoek naar personen die kennis hebben van de volgende onderwerpen: Belangen van kinderen, Gezondheidszorg, ICT en Duurzaamheid. Verder besteden we aandacht aan de volgende brede gebieden: Dienstverlening, Toegankelijkheid, Bouw, Productie en Risico's.


Wat zijn 'normen'?

Normen zijn publicaties die bijdragen aan de veiligheid, effectiviteit en efficiëntie van producten en diensten. Al deze gebieden zijn belangrijk voor consumenten. De normen worden niet opgesteld door BSI maar door een groep geïnteresseerde belanghebbenden. Voor het formele proces zijn alle relevante organen, inclusief vertegenwoordigers van belangen van consumenten en van het algemene publiek, betrokken. Na het opstellen van de conceptnorm volgt een openbare raadpleging. Normen kunnen de vorm hebben van richtlijnen, gedragscodes, testmethodes, terminologieën en specificaties. Alle normen worden regelmatig beoordeeld om te kijken ze wel rekening houden met voortschrijdende inzichten, technieken, handelswijzen en behoeften. De normen worden op vrijwillige basis geïmplementeerd, maar ze kunnen bestaande wetgeving op een nuttige wijze onderstrepen. 


De rol van consumenten in normen

Consumenten zijn heel belangrijk voor BSI (de nationale normalisatie-instelling) en voor de Britse overheid. Beide partijen ondersteunen de betrokkenheid van consumenten en publieke belangen bij normen op een actieve wijze, zodat goed rekening gehouden wordt met de visies van de eerdergenoemde partijen.  De CPI-vertegenwoordigers, die samenwerken met de CPI-coördinators (CPIC), zijn hiervoor verantwoordelijk. Het netwerk wordt ondersteund door een klein team in het CPI-netwerk in het hoofdkantoor van BSI in Chiswick, Londen.

Het publiek kan op twee belangrijke manieren betrokken raken, te weten als:

  • CPI-vertegenwoordigers: dit zijn vrijwilligers die op verschillende manieren een bijdrage leveren aan het ontwikkelingsproces van normen. Voorbeelden hiervan zijn het deelnemen aan vergaderingen, werken aan projecten, uitvoeren van achtergrondonderzoek en het verstrekken van expertadvies. De vertegenwoordigers besteden hun tijd op vrijwillige basis. Ze ontvangen wel een vergoeding voor hun reiskosten en levensonderhoud.
  • CPI-coördinators: deze personen werken samen met het personeel van BSI aan de prioritering van de inbreng van het CPI-netwerk. Ook coördineren ze de activiteiten van vertegenwoordigers in hun aandachtsgebied. CPIC's zijn vaak zelf ook vertegenwoordigers. Zij werken op vrijwillige basis en ontvangen vergoedingen en een klein honorarium (op dit moment £ 3.000 per jaar) als erkenning van hun extra verantwoordelijkheden. Wanneer er specifieke vacatures voor CPIC zijn, worden deze op de website getoond.

Het CPI-netwerk bevat ook experts en gerelateerde CPI-organisaties. We staan altijd open voor nieuwe experts en organisaties met relevante kennis. Organisaties kunnen zelf een contactpersoon aanwijzen of een CPI-vertegenwoordiger benoemen.