Eenvoudige managementsystemen voor kleine bedrijven

Veel systemen falen omdat ze bureaucratisch zijn en geen betrekking hebben op het bedrijf. We bespreken de basiskenmerken, zodat deze veelvoorkomende fouten vermeden kunnen worden.