Ademhaling-, gehoor- en oog bescherming

Testen van ademhaling producten

Van alle ademhaling apparatuur dient het type te worden vastgesteld, voordat een CE-markering kan worden aangebracht. De vaststelling dient plaats te vinden via een aangemelde instantie. Wanneer het ademhaling apparaat onder de hoofd-, oog- of gehoorbescherming is ingedeeld, kan BSI een integraal test- en certificering pakket aanbieden. Hierdoor worden alle producten die getest moeten worden in laboratoria voor elektrische apparaten en elektrische veiligheid in één keer getest.

BSI biedt onder meer de volgende tests:

  • Adem weerstand
  • Filter penetratie (vaste stoffen)
  • Filter penetratie (vloeibare stoffen)
  • Totale inwaartse lekkage (TIL)
  • Ophoping van CO2
  • Ontvlambaarheid
  • Verstopping met stof
  • Gezichtsveld
  • Toetsing van mechanische kracht
  • Toetsing van praktische prestaties

Normen voor ademhaling producten:

BS EN 140: 1999
Halve/gedeeltelijke maskers
BS EN 14387: 2004
Gasfilters & gecombineerde filters
BS EN 143: 2000
Deeltjes filters
BS EN 149: 2001
Halve filtermaskers ter bescherming tegen deeltjes
BS EN 12941: 1999
Aangedreven kappen en maskers
BS EN 12942: 1999
Aangedreven lucht voor volledige/halve maskers
BS EN 405: 2002
Halve maskers met gecombineerde filtering met ventielen
BS EN 136: 1998
Gezicht bedekkende maskers - Klasse 1, 2 of 3
BS EN 137: 2006
Persluchtmaskers
BS EN 138: 1994
Frisse luchtleiding voor gebruik bij gezichtsmaskers
BS EN 14594: 2005
Ademhaling apparaat met perslucht leiding met voortdurende aanvoer
BS EN 402: 2003
Persluchtmasker met ontsnapping functie
BS EN 1146: 2005
Zelfstandig ademlucht apparaat met ontsnapping kap en open circuit

Gehoorbescherming 

Tal van sectoren en persoonlijke bezigheden brengen overmatig veel geluid met zich mee. Of het nu gaat om de werkzaamheden van bouwvakkers op bouwlocaties, om het schieten van kleiduiven op een landgoed of om een DJ in een dance club: ze kunnen allemaal na verloop van tijd een nadelig effect hebben op de betrokkenen en luisteraars, ongeacht de mate van blootstelling aan het lawaai.  De Bepaling inzake de beheersing van geluid op het werk uit 2005 schrijft voor dat het geluidsniveau waarbij werkgevers gehoor bescherming en gehoor bescherming zones moeten aanbieden moet liggen op 85 decibel (gemiddelde/dagelijkse blootstelling). 

Het geluidsniveau waarbij werkgevers een risico beoordeling moeten uitvoeren en informatie en trainingen moeten verstrekken is vastgesteld op 80 decibel. Er is bovendien een 'geluidsplafond' van 87 decibel (inclusief gehoor bescherming). Werknemers mogen niet aan geluid boven deze drempel worden blootgesteld.

BS EN 352 – 1: 2002
Oorbeschermers
BS EN 352 – 2: 2002
Oorpluggen
BS EN 352 – 3: 2002
Oorbeschermers op veiligheidshelmen
BS EN 352 – 4: 2001
Niveau-afhankelijke oorkappen
BS EN 352 – 5: 2002
Oorbeschermers met actieve ruis onderdruking
BS EN 352 – 6: 2002
Oorbeschermers met elektrische audio-ingangen
BS EN 352 –7: 2002
Niveau-afhankelijke oorpluggen

Oog bescherming

In veel situaties, variërend van industriële tot recreatieve omstandigheden, wordt gebruik gemaakt van oog bescherming. De oog bescherming is in veel gevallen geïntegreerd in de hoofd bescherming. Veel van deze geïntegreerde systemen bieden bovendien veel meer dan oog bescherming alleen: ze beschermen het gezicht tegen stoten, vonken als gevolg van snij- of las werktuigen of spetters van gesmolten metalen of elektrische bogen.

De PBM-richtlijn (89/686/EEG) voor CE-markering classificeert oog bescherming gewoonlijk als 'middelmatige ontwerpen'. Bovendien worden de oog bescherming middelen geclassificeerd overeenkomstig de mate van bescherming die ze bieden. In het geval van EN 166:2002 wordt deze classificatie op het product vermeld als een reeks letters of cijfers, zodat de koper het juiste type oog bescherming voor het relevante gevaar kan selecteren. Gewone, 'niet-veiligheid-brillen kunnen de drager niet de juiste mate van bescherming bieden.

Geboden bescherming - symbool - product met deze bescherming:

Verbeterde stevigheid - S - Veiligheidsbril
Lage energie-impact - F - Veiligheidsbril
Middelhoge energie-impact - B - Veiligheidsbril
Hoge energie-impact - A - Gezichtsmasker
Druppels/vloeistof spetters - 3 - Veiligheidsbril/gezichtsmasker
Grote stofdeeltjes - 4 - Veiligheidsbril
Gas en fijne stofdeeltjes - 5 - Veiligheidsbril
Elektrische bogen door kortsluiting - 8 - Gezichtsmasker
Gesmolten materialen en hete vaste stoffen - 9 - Gezichtsmasker

Normen voor oog bescherming

BS EN 166: 2002
Persoonlijke oog bescherming
BS EN 169: 2002
Lasfilters
BS EN 170: 2002
Ultraviolet filters
BS EN 171:2002
Infrarood filters
BE EN 172: 1995
Zonne filters voor industrieel gebruik
BS EN 175: 1997
Oog- en gezicht bescherming voor lassers
BS EN 1731: 1998
Gezichtsmaskers van gaas
BS EN 1836: 1997
Zonnebrillen en zonne filters
BS 4110: 1999*
Vizieren voor gebruikers van voertuigen
BS 5883: 1996
Zwembrillen
BS 7930-1 1998
Racket sporten – Oog bescherming voor Squash-spelers