Richtlijn gastoestellen (GAD 2009/142/EC)

Waar gaat de richtlijn over?

De richtlijn gastoestellen (GAD 2009/142/EC) is bedoeld voor toestellen die gasvormige brandstoffen verbranden (aangenomen in 1990) en bevat de essentiële eisen waaraan een gastoestel moete voldoen voordat het op de Europese markt wordt gebracht. De richtlijn bevat uitsluitend de essentiële eisen en geeft niet aan hoe er precies aan deze eisen moet worden voldaan, waardoor er flexibiliteit bij de fabrikanten ontstaat wat betreft de aan te nemen technische oplossingen. Wanneer gastoestellen en appendages aan de normen voldoen, wordt aangenomen dat deze aan de essentiële eisen van de richtlijn gastoestellen voldoen, en kunnen ongehinderd door de Europese Unie worden verkocht.

Onze experts leveren technische ondersteuning op gebied van product testen en CE markering voor de richtlijn gastoestellen (GAD 2009/142/EC).