Pressure Equipment Directive (PED)

Waar gaat de Richtlijn drukapparatuur over?

De Richtlijn drukapparatuur (of  Pressure Equipment Directive - PED) is van toepassing op het ontwerp, de fabricage en de conformiteitsbeoordeling van drukapparatuur en samenstellen met een maximaal toelaatbare druk van meer dan 0,5 bar, inclusief vaten, leidingen, veiligheidstoebehoren en drukaccessoires.

De PED biedt een wettelijke structuur waardoor drukapparatuur in de hele Europese Unie kan worden vervaardigd en verkocht zonder dat in elke lidstaat een lokale goedkeuringsregeling moet worden doorlopen. Het middel om dit te bereiken is het waarborgen van gemeenschappelijke veiligheidsnormen voor alle drukapparatuur die binnen de Europese Economische Ruimte wordt verkocht. Fabrikanten kunnen dus in elke lidstaat van de EU aan de eisen voor goedkeuring voldoen en hoeven het proces niet te herhalen bij de verkoop van goederen in een andere lidstaat.

 

Wat valt er onder de Richtlijn drukapparatuur?

Typische voorbeelden van drukapparatuur die onder de richtlijn vallen zijn onder andere:

 • lancashireketels en boilers
 • warmtewisselaars
 • drukvaten
 • procesbuizen
 • elektrische kachels
 • isolatiekleppen
 • regelventielen
 • tellers
 • overdrukventielen
 • veiligheidskleppen
 • breekplaten
 • knikstaven
 • gecontroleerde veiligheidsdrukontlastingssystemen
 • drukschakelaars
 • temperatuurschakelaars
 • vloeistofniveauschakelaars

Niet alle drukapparatuur valt onder deze richtlijn, aangezien de richtlijn betreffende vervoerbare drukapparatuur (TPED) en de richtlijn betreffende eenvoudige drukvaten beide betrekking hebben op bepaalde apparatuur en producten die relatief weinig gevaar opleveren door druk. Deze kunnen onder andere richtlijnen vallen, bijv. de Machinerichtlijn, de ATEX-richtlijn, de laagspanningsrichtlijn of de EMC-richtlijn (Electro Magnetic Compatibility).

 

Voor wie is de Richtlijn drukapparatuur bedoeld?

Deze richtlijn is relevant voor fabrikanten (en kan importeurs, leveranciers of gevolmachtigden omvatten) van drukapparatuur die in de meeste Europese landen wordt verkocht. De definitie van drukapparatuur omvat vaten, leidingen, veiligheidstoebehoren of drukhulpstukken. Zodra u aan de eisen van de richtlijn voldoet, kunt u de CE-markering op de producten aanbrengen.

 

Naleving PED

De PED biedt fabrikanten van drukapparatuur 14 verschillende opties voor een conformiteitsaudit om naleving aan te tonen door varianten op kwaliteitsbewaking, directe inspectie of toezicht van toetsingen aangeboden door de aangemelde instantie. 

Bedrijven die ISO 9000 al naleven, kunnen profiteren van hun huidige kwaliteitssystemen en deze gebruiken als fundering om aan de essentiële veiligheidseisen van de PED te voldoen. Als de fabrikant niet formeel is geaccrediteerd volgens de ISO 9000-serie, kan BSI diensten aanbieden onder de PED QA-aanpak. Als alternatief staat de PED directe inspecties van en toezicht op drukapparatuur door aangemelde instanties toe om naleving aan te tonen, waarvoor BSI volledige inspectiediensten kan bieden.

 

BSI biedt ook:

 
 • Begeleiding bij de voorbereiding van technische bestanden
 • Voorbereiding van kwaliteitssystemen die aan PED voldoen
 • Bezoeken voor knelpuntanalyses
 • Lasprocedurekwalificatie voor ASME IX en/of BS EN ISO 15614 en lasserkwalificatie voor ASME IX en/of BS EN 287
 • Soldeerprocedurekwalificatie voor zowel ASME IX als BS EN 13134 en soldeerkwalificatie voor zowel ASME IX als BS EN 13133
 • Goedkeuring van bepaald materiaal (PMA) voor Annex 1 sectie 4.2b
 • Speciaal georganiseerde cursussen en seminars


 

De voordelen van het gebruik van BSI:

 • Volledige nalevingstools voor producten waaronder ontwerpaudit (modules B/B1), van brandblussers tot grote industriële installaties.
 • Een deskundig en toegewijd PED-team dat u bij elke stap van het certificatieproces bijstaat.
 • Met de ervaring van BSI kunt u voldoen aan de PED-richtlijn met minimale of zelfs helemaal geen productieonderbreking, inspecties/audits en aandacht voor het beperken van uw kosten.