Keurmerk Uitvaartzorg

Keurmerk ten behoeve van de uitvaartbranche ter bevordering en instandhouding van het kwaliteitsniveau en vertrouwen te geven aan opdrachtgevers (consumenten) op de uitvaartverzorgende diensten.


Achtergrond

Het Keurmerk Uitvaartzorg is erop gericht het kwaliteitsniveau van dienstverlening in de uitvaartbranche op peil te houden en daarmee het risico op mogelijke imagoschade te voorkomen. Aanleiding voor de ontwikkeling van dit keurmerk was de negativiteit in de media omtrent de dienstverlening in de uitvaartbranche.  De ontwikkeling van professionalisering, die zich ruim 10 jaar voltrekt, is erop gericht een ondergrens te waarborgen van de keurmerkhouders binnen de branche.


Doelstelling

De doelstelling van het Keurmerk Uitvaartzorg is bescherming bieden aan opdrachtgevers (consumenten). Consumenten moeten kunnen vertrouwen op de kwaliteit van de uitvaartverzorging.

Het Keurmerk Uitvaartzorg omvat alle uitvaartverzorgende werkzaamheden die starten na een overlijdensmelding tot en met de factuur en betalingen en eventuele klantreacties na een uitvaart. Het keurmerk is toepasbaar voor iedere uitvaartonderneming die uitvaartverzorgende diensten verleent, die tenminste één jaar bestaat en actief is. De mogelijkheid om een keurmerk te behalen is niet gebonden aan het lidmaatschap van een brancheorganisatie. Eventuele diensten als algemeen uitvaart voorbereidende bijeenkomsten of bijeenkomsten gericht op rouwverwerking, uitvaartpolissen en verzekeringsdeel vallen niet onder dit keurmerk.


SKU

BSI Group is als certificerende instelling verbonden met SKU (Stichting Keurmerk Uitvaartzorg) en kan de audit uitvoeren voor het Keurmerk Uitvaartzorg.