ISO/TS 16949 verandert

ISO/TS 16949, de wereldwijd erkende kwaliteitsmanagement-standaard voor the automotive sector, is ontwikkeld door de International Automotive Task Force (IATF). De IATF heeft een nieuwe versie van het reglement geïntroduceerd, de 4e editie. De toegestane implementatieperiode is afgelopen op 1 april 2014.

Lees meer over de IATF


Oktober 2016 - De IATF 16949:2016 is gepubliceerd

De International Automotive Task Force (IATF) heeft IATF 16949:2016 gepubliceerd, de norm voor kwaliteitsmanagement binnen de automotive industry. Deze norm vervangt ISO/TS 16949:2009.

IATF 16949:2016 is de wereldwijde norm voor kwaliteitsmanagement binnen de automotive sector en omschrijft de eisen voor een effectief kwaliteitsmanagementsysteem (KMS). De naleving van deze norm is verplicht voor de Original Equipment Manufacturers (OEM’s) en toeleveranciers van de automotive industrie.

Alhoewel IATF 16949:2016 niet langer een internationale ISO norm is, wordt deze als aanvulling op en in combinatie met ISO 9001:2015 geïmplementeerd in plaats van als stand-alone KMS. Door het gebruik van een algemene structuur en basistekst zoals omschreven in ISO Annex SL, kan de norm in lijn worden gebracht met andere managementsystemen.


9 augustus 2016 - Laatste update over de revisie ISO/TS 16949:2009

IATF en ISO berichten dat IATF de IATF 16949 gaat publiceren als een aparte norm die opgebouwd is in lijn met de ISO 9001:2016. 

Naar verwachting zal IAFT in oktober 2016 de IAFT 16949:2016 publiceren.

Deze nieuwe standaard vervangt de bestaande ISO / TS 16949. Deze norm definieert de eisen van een kwaliteitsmanagementsysteem (QMS) voor organisaties in de automotive industrie. IATF 16949: 2016 zal worden afgestemd op en verwijzen naar de ISO 9001: 2015. TS 16949: 2016 zal geen stand-alone quality management norm zijn, maar zal worden geïmplementeerd als een aanvulling op en in combinatie met ISO 9001: 2015.

Lees het persbericht van de IATF.

Wij begrijpen dat certificering op IATF normen van cruciaal belang is voor onze automotive klanten om zaken te blijven doen, hoogwaardige producten te leveren en om zich voortdurend te verbeteren. Bij BSI blijven wij ons inzetten voor de ondersteuning van onze klanten bij de overgang van ISO / TS 16949 naar TS 16949: 2016. Wanneer we meer weten over deze belangrijke ontwikkeling, zullen we we onze klanten informeren, zodat u begrijpt wat deze verandering voor betekent.Waarom wijzigt ISO/TS 16949?

Een aantal van de meest belangrijke wijzigingen komen voort uit recente kwesties binnen de automobielindustrie:

  • Vereisten voor veiligheid-gerelateerde onderdelen en processen
  • Verbeterde traceerbaarheidsvoorschriften voor producten ter ondersteuning van de meest recente wijzigingen in de regelgeving
  • Eisen voor producten met ingesloten software
  • Garantiemanagement proces met inbegrip van NTF (No Trouble Found) en het gebruik van begeleiding uit de automobielindustrie
  • Verduidelijking van het management en de ontwikkeling van vereisten voor onderaannemers
  • Toevoegen van eisen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen

Wat nu?

BSI zorgt ervoor dat alle bestaande ISO/TS 16949 certificatie klanten alle benodigde informatie en middelen ontvangen, die nodig zijn om de veranderingen in de nieuwe versie te begrijpen. Wanneer u vragen of opmerkingen heeft, neem gerust contact met ons op:

Telefoon: +31 (0)20 346 0780

Mail: info.nl@bsigroup.com