Implementatie ISO/IEC 27001 Informatiebeveiligingsmanagement

Stel uw waardevolle informatie-eigendommen veilig door ISO/IEC 27001 in uw bedrijf toe te passen. Ontwikkel samen met ons een informatiebeveiligingsmanagementsysteem (ISMS) dat is toegespitst op uw specifieke behoeften.

Lees meer over een proefaudit >Tips voor het implementeren van ISO/IEC 27001

  1. Zorg voor commitment en ondersteuning van het senior management.
  2. Betrek het hele bedrijf bij het proces door intern goed te communiceren.
  3. Vergelijk uw bestaande informatiebeveiligingsmanagementsysteem met de eisen van ISO/IEC 27001.
  4. Vraag feedback aan klanten en leveranciers over uw huidige informatiebeveiliging.
  5. Stel een implementatieteam vast om de beste resultaten te behalen.
  6. Stel rollen, verantwoordelijkheden en tijdspaden vast en maak deze kenbaar.
  7. Pas de basisprincipes van de norm ISO/IEC 27001 in uw bedrijf toe.
  8. Motiveer het personeel met cursussen en beloningen om te participeren.
  9. Deel de kennis over ISO/IEC 27001 en stimuleer uw personeel om opleiding te volgen tot Intern Auditors.
  10. Beoordeel regelmatig uw ISO/IEC 27001-systeem om te controleren of u het nog voortdurend verbetert.  


Associate Consultant Programme

/globalassets/Global/intro-images/125x90-ACP-logo.jpg

Met ons Associate Consultant Programme krijgt u de extra ondersteuning en het advies dat u nodig hebt voor uw certificatie. We kunnen u in contact brengen met meer dan 90 leden in het Nederland die onafhankelijke, specialistische adviesdiensten aanbieden. 

Wilt u meer weten over het Associate Consultant programma? Bel +31 020 346 0780