ISO 27001 | Informatiebeveiliging | ISO 27001 Casestudies

ISO/IEC 27001 is de internationale norm op het gebied van Informatiebeveiliging. Door de norm te implementeren kunnen organisaties beveiligingsrisico's in kaart brengen en maatregelen implementeren om deze risico's te beheren of uit te bannen. Bovendien kunnen organisaties het vertrouwen van stakeholders en klanten winnen in de wetenschap dat hun vertrouwelijke gegevens zijn beschermd. Daarnaast helpt de norm bij het realiseren van een status als 'voorkeursleverancier', waardoor nieuwe klanten binnengehaald kunnen worden.

Lees hoe onze klanten hebben geprofiteerd door de norm te implementeren.