ISO/IEC 27001 certificatie voor Informatiebeveiligings-managementsysteem

Zorg dat uw gegevens vertrouwelijk blijven en toon dat u de risico's op het gebied van informatiebeveiliging onder controle hebt met een gecertificeerd ISO/IEC 27001-systeem. Door de normen van wereldklasse na te leven, kunt u het vertrouwen van uw klanten winnen en nieuwe mogelijkheden tegemoet zien.  


Certificatietraject voor ISO/IEC 27001

We houden het certificatieproces eenvoudig. Nadat we uw aanvraag hebben ontvangen, wijzen we u een client manager toe. Deze begeleidt u en uw bedrijf door de volgende stappen.

  1. GAP Analyse - 
    Dit is een optionele eerste audit, waarbij we uw bestaande managementsysteem voor informatiebeveiliging van dichtbij bekijken en het vergelijken met de eisen van de norm ISO/IEC 27001. Deze analyse helpt bij het in kaart brengen van gebieden waarin nog veel werk verzet moet worden voor we een formele audit kunnen uitvoeren. Hierdoor bespaart u tijd en geld.

  2. Formele audit
    Deze audit bestaat uit twee fases. Eerst beoordelen we de mate waarin uw organisatie op de audit is voorbereid. Daarbij kijken we of de benodigde procedures en controles voor ISO/IEC 27001-certificatie zijn ontwikkeld. We delen de gegevens van onze bevindingen met u. Zo kunt u hiaten herstellen wanneer we deze aantreffen. Wanneer aan alle eisen is voldaan beoordelen we de implementatie van de procedures en regelingen in uw organisatie om te controleren of ze, overeenkomstig de eisen voor certificatie, effectief werken. 

  3. certificatie en daarna
    Wanneer u bent geslaagd voor de formele audit ontvangt u een ISO/IEC 27001-certificaat. Dit certificaat is drie jaar geldig. Uw client manager houdt gedurende deze periode contact met u en brengt u regelmatig een bezoek om te zorgen dat uw systeem niet alleen aan de eisen blijft voldoen, maar ook voortdurend verbetert. Trainingen en certificatie voor ISO/IEC 27001

We gebruiken beproefde leertechnieken om te zorgen dat u de norm ISO/IEC 27001 volledig begrijpt. We bieden u de leerervaring bovendien afwisselend aan in klassikale settings, workshops en interactieve sessies.


Waarom kiezen voor certificering via BSI?

BSI Group ondersteunt 84.000 klanten verdeeld over 193 landen wereldwijd, varierend van wereldwijde, grote multinationals tot aan kleinere lokale bedrijven. Als grondlegger van de ISO norm beoordeelt BSI het managementsysteem van organisaties en ondersteunt hiermee de optimalisatie en continue verbetering van bedrijfsprocessen. De experts van BSI hebben hun ervaring opgedaan in organisaties uit diverse sectoren en worden continu getraind om te zorgen dat uw organisatie de prestaties kan blijven verbeteren.