ISO 55001 Trainingen | ISO 55001 Introductie Training

ISO 55001 specificeert eisen voor een assetmanagementsysteem binnen de context van de organisatie. Na deze training kunt u kansen identificeren om de waarde van assets te maximaliseren door goed asset management volgens ISO 55001.


Voor wie is de training bedoeld?

Iedereen die verantwoordelijk is of wordt voor asset management binnen de organisatie.

Voorkennis

Er is geen directe voorkennis vereist. Wel adviseren wij u om een goed beeld te hebben van de eigen organisatie, werkzaamheden en processen.

Na afloop:

  • weet u wat asset management is en waarom het voor een organisatie belangrijk is
  • weet u wat de voordelen zijn van een managementsysteem voor asset management
  • kent u de achtergrond van ISO 55001:2014
  • kent u de belangrijkste termen, begrippen en principes van ISO 55001:2014
  • weet u wat de belangrijkste vereisten van ISO 55001:2014 zijn

Praktische informatie

De training duurt 1 dag, en inclusief koffie/thee faciliteiten, lunch en trainingsmateriaal.

Wenst u voorafgaande aan de training in het hotel te overnachten? Wij kunnen een hotelkamer voor u reserveren tegen een verlaagd tarief. Mocht u gebruik willen maken van deze mogelijkheid, neemt u dan voorafgaand aan uw inschrijving contact met ons op via training.nl@bsigroup.com.

Leergangen en in-company trainingen

De leergang ISO 55001 Asset management is modulair opgebouwd. 

Naast deze training, worden de (verdiepings)trainingen Beginselen ISO 55001 en Intern Auditor ISO 55001 aangeboden. Met deze trainingen kunt u de theorie uit de norm nog meer en eenvoudiger in uw eigen praktijksituatie toepassen.

Wanneer u kiest voor een combinatie van trainingen, profiteert u van een prijsvoordeel:

Nr. Training Prijs 2017  
1  ISO 55001 beginselen  € 1.175  
2  ISO 55001 Introductie  € 675  
3  ISO 55001 Intern auditen  € 675  
   Totaal  € 2.525  
       
  Combinaties Investering Korting
   Combinatie trainingen 1 + 2   € 1.700 € 150
   Combinatie trainingen 2 + 3  € 1.200 € 150
   Combinatie trainingen 1 + 2 + 3  € 2.225 € 300


Voor meer informatie over deze leergang en/of de mogelijkheden van een in-company training voor uw organisatie kunt u contact opnemen met Mark Leenaers via 020-3460783 of stuur een mail naar mark.leenaers@bsigroup.com. U kunt ook een e-mail sturen naar training.nl@bsigroup.com.


De Leermethode

In de trainingen staat het concept Hoofd, Hart en Handen steeds meer centraal. Hierbij is het denken vanuit de bedrijfsactiviteit ten behoeve van de prestatieverbetering essentieel.

Hoofd: kennis - weten wat er in de norm staat, kennis opdoen

Harthouding - waarom de norm gebruiken, wat is het nut voor mijn organisatie, gemotiveerd raken en blijven om de norm toe te passen

Handen: gedrag - het doen, oefenen, concreet maken en in de praktijk brengen

De combinatie van het state of the art materiaal met informatie uit eerste hand, waarin verschillende leertechnieken en (groeps)opdrachten zijn verwerkt, met de praktische ervaring van de trainer verhoogt het kennisniveau van de deelnemers en de mogelijkheid om deze kennis in de eigen organisatie direct toe te passen.