Training Intern Auditor ISO 55001:2014

Deze eendaagse training biedt een belangrijke leidraad en praktische kennis voor de planning, uitvoering en verslaglegging van managementsysteemaudits van asset management.


Voor wie is de training bedoeld?

Iedereen die verantwoordelijk is of wordt voor het intern auditen van asset managementsysteem binnen de organisatie.

Voorkennis

We adviseren u om een goed beeld te hebben van ISO 55001, de eigen organisatie, werkzaamheden en processen. Het hebben van auditing ervaring is een pre.

Na afloop:

  • kunt u de grondslagen van auditing volgens NEN-ISO 55001:2014 toelichten
  • weet u hoe u een aanpak met vier thema’s kunt introduceren en toepassen ter beoordeling van de onderdelen van NEN-ISO 55001 – en de integratie ervan
  • weet u hoe u de rol van maturiteitsmodellen voor permanente verbetering in asset management kunt herkennen
  • kunt u een asset management audit voorbereiden en uitvoeren

Praktische informatie

De training duurt 1 dag, en inclusief koffie/thee faciliteiten, lunch en trainingsmateriaal.

Wenst u voorafgaande aan de training in het hotel te overnachten? Wij kunnen een hotelkamer voor u reserveren tegen een verlaagd tarief. Mocht u gebruik willen maken van deze mogelijkheid, neemt u dan voorafgaand aan uw inschrijving contact met ons op via training.nl@bsigroup.com.

Leergangen en in-company trainingen

De leergang ISO 55001 Asset management is modulair opgebouwd. 

Naast deze training, worden de (verdiepings)trainingen Beginselen ISO 55001 en Introductie ISO 55001 aangeboden. Met deze trainingen kunt u de theorie uit de norm nog meer en eenvoudiger in uw eigen praktijksituatie toepassen.

Wanneer u kiest voor een combinatie van trainingen, profiteert u van een prijsvoordeel:

Nr. Training Prijs 2017  
1  ISO 55001 beginselen  € 1.175  
2  ISO 55001 Introductie  € 675  
3  ISO 55001 Intern auditen  € 675  
   Totaal  € 2.525  
       
  Combinaties Investering Korting
   Combinatie trainingen 1 + 2   € 1.700 € 150
   Combinatie trainingen 2 + 3  € 1.200 € 150
   Combinatie trainingen 1 + 2 + 3  € 2.225 € 300

Voor meer informatie over deze leergang en/of de mogelijkheden van een in-company training voor uw organisatie kunt u contact opnemen met Mark Leenaers via 020-3460783 of stuur een mail naar mark.leenaers@bsigroup.com. U kunt ook een e-mail sturen naar training.nl@bsigroup.com.


De Leermethode

In de trainingen staat het concept Hoofd, Hart en Handen steeds meer centraal. Hierbij is het denken vanuit de bedrijfsactiviteit ten behoeve van de prestatieverbetering essentieel.

Hoofd: kennis - weten wat er in de norm staat, kennis opdoen

Harthouding - waarom de norm gebruiken, wat is het nut voor mijn organisatie, gemotiveerd raken en blijven om de norm toe te passen

Handen: gedrag - het doen, oefenen, concreet maken en in de praktijk brengen

De combinatie van het state of the art materiaal met informatie uit eerste hand, waarin verschillende leertechnieken en (groeps)opdrachten zijn verwerkt, met de praktische ervaring van de trainer verhoogt het kennisniveau van de deelnemers en de mogelijkheid om deze kennis in de eigen organisatie direct toe te passen.