certificatie voor BS ISO 39001 Veiligheid van wegverkeer

Verhoog de normen voor uw personeel en klanten met een certificaat voor de best practices op het gebied van veiligheid voor het wegverkeer. BS ISO 39001 is de beste benchmark voor management voor veiligheid van wegverkeer. Behaal uw certificaat en zorg dat u op een verantwoordelijke wijze actief bent, de veiligheid van uw medewerkers prioriteit geeft en rekening houdt met andere weggebruikers. Dit kan leiden tot een grotere tevredenheid van stakeholders en kan uw bedrijf de status van voorkeursleverancier opleveren. 


Hoe ontvangt u een BS ISO 39001-certificaat?

We bieden u een eenvoudig certificatieproces. Nadat we uw aanvraag hebben ontvangen, wijzen we u een client manager toe. Deze begeleidt u en uw bedrijf door de volgende stappen.

  1. GAP analyse
    Dit is een optionele pre-audit, waarbij we uw bestaande managementsysteem voor veiligheid van het wegverkeer nauwkeurig bekijken en het vergelijken met de eisen van de norm ISO 39001. Deze analyse helpt bij het in kaart brengen van gebieden waarin nog veel werk verzet moet worden voor we een formele audit kunnen uitvoeren. Hierdoor bespaart u tijd en geld.

  2. Formele audit
    Deze audit bestaat uit twee fases. Allereerst beoordelen we het veiligheidsmanagement in uw bedrijf aan de hand van een Checklist voor ISO 39001. We delen de details van onze bevindingen met u. Zo kunt u hiaten herstellen wanneer we deze aantreffen. Wanneer u aan alle verplichtingen voldoet, auditen we uw vestiging en activiteiten. Vervolgens ronden we de formele controles af, zodat u klaar bent voor de certificatie.

  3. Wanneer u bent geslaagd voor de formele audit ontvangt u een BS ISO 39001-certificaat. Dit certificaat is drie jaar geldig. Uw client manager houdt gedurende deze periode contact met u en brengt u regelmatig een bezoek om te zorgen dat uw systeem niet alleen aan de eisen blijft voldoen, maar ook voortdurend verbetert.


Trainingen en certificatie voor ISO 39001

We gebruiken beproefde leertechnieken om te zorgen dat u de BS ISO 39001 Managementsystemen voor veiligheid van het wegverkeer (RTS) volledig begrijpt. We bieden u de leerervaring bovendien afwisselend aan in klassikale settings, workshops en interactieve sessies.


Waarom kiezen voor BSI?

Meer dan 100 jaar geleden waren we pioniers op het gebied van normen. Vandaag de dag zijn we de toonaangevende instantie. We helpen meer dan 65.000 organisaties in 150 landen, variërend van wereldwijde topmerken tot kleine, ambitieuze bedrijven, om hun concurrenten voor te zijn. Als één van de weinige organisaties die de normen van begin tot einde kent, beoordelen we niet alleen hoe goed u aan ze voldoet, maar ontwikkelen we ook hele nieuwe normen. Daarnaast trainen we wereldwijd teams in het gebruik van de normen om zo beter te presteren. Onze kennis kan uw organisatie veranderen.