Training ISO 20121

De norm ISO 20121 bevat een managementsysteem dat u helpt om de duurzaamheid van evenementen te verhogen. Het managementsysteem ondersteunt u bij het managen van de gehele evenement-managementketen. ISO 20121 is de opvolger van BS 8901, welke door BSI is geschreven. De aandacht voor duurzaamheid is de afgelopen tijd enorm toegenomen. Het staat in de belangstelling van veel organisaties en wordt steeds meer als marketingtool gebruikt. Duurzaamheid wordt gebruikt als selectiecriterium bij inkopen en aanbestedingen. Het realiseren van duurzame ontwikkeling is bovendien een belangrijk maatschappelijk thema geworden. Organisaties zijn zich steeds meer bewust dat zij hier een bijdrage aan kunnen of moeten leveren.


Trainingen ISO 20121 Duurzaamheid in Evenementen

Training Implementatie ISO 20121


excl. BTW

Training Implementatie ISO 20121

    De ISO 20121 is de standaard voor het managen van duurzaamheid gericht op evenementen. In deze training leert u vaardigheden voor het ontwerpen, implementeren en een managementsysteem te onderhouden op basis van de ISO 20121-norm. Tevens leert u de vereiste projectmanagement vaardigheden en de middelen te identificeren die nodig zijn om ISO 20121 te implementeren. Tijdens deze sessie worden ook koppelingen gemaakt met andere normen voor arbo & veiligheid, kwaliteit en milieubeheersystemen.

View details for Training Implementatie ISO 20121