VCA certificering

VCA certificering

Met een VCA certificaat tonen aannemers aan dat zij voldoen aan de eisen gesteld in de VGM Checklist Aannemers.

Met een VCA certificaat tonen aannemers aan dat zij voldoen aan de eisen gesteld in de VGM Checklist Aannemers.

Red Overlay
VCA - VGM Checklist Aannemers: certificering via BSI
VCA certificaat halen via BSI
Red Overlay

Let op!

Vanaf 2 april 2018 heeft u 3 jaar en 6 maanden de tijd om over te stappen naar de nieuwe VCA checklist!

Wat is een VCA certificaat?

VCA staat voor VGM (Veiligheid Gezondheid en Milieu) Checklist Aannemers. De checklist is een uitgebreide vragenlijst die gebruikt wordt als screeningsysteem ten behoeve van aannemers (opdrachtnemers, contractors) die bij opdrachtgevers werkzaamheden verrichten.

Het halen van een VCA certificaat is mogelijk voor elk type bedrijf of instelling, ongeacht de soort bedrijfsactiviteit binnen de (proces) industrie en de bouw & installatie sector, alsmede dienstverlenende bedrijven waarbij veiligheidsaspecten in werkuitvoering een belangrijke rol spelen.

 

De VCA is ontwikkeld vanuit de petrochemische industrie om praktische veiligheidsaspecten- en risico’s in werkuitvoering onder te brengen in een certificeerbare norm. Het is een veelzijdig en compleet programma waarmee dienstverlenende bedrijven objectief en structureel worden getoetst en VCA gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem.

Waarom zou ik als aannemer een VCA certificaat willen behalen? Selectie van goede aannemers middels VCA certificering, is cruciaal bij het in stand houden of verbeteren van het niveau van veiligheid, gezondheid en milieu.VCA certificering kan op drie niveaus

VCA* Certificering: richt zich op de directe veiligheidsbeheersing ten aanzien van activiteiten op de werkvloer en is bedoeld voor bedrijven die niet als hoofdaannemer optreden; hiervoor dienen alle 23 mustvragen positief te worden beantwoord.

VCA** Certificering: richt zich op de directe veiligheidsbeheersing ten aanzien van activiteiten op de werkvloer én de veiligheidsstructuren binnen het bedrijf. Dit certificaat is bedoeld voor hoofdaannemers. Alle 27 VCA** mustvragen dienen positief te worden beantwoord en daarnaast minimaal 4 van de 8 aanvullende vragen om uw certificering te realiseren.

VCA Certificaat Petrochemie: deze versie heeft 33 verplichte mustvragen die positief dienen te worden beantwoord en minimaal 1 van de 2 aanvullende vragen om uw certificering te realiseren.


Welke voordelen biedt een VCA certificaat?

Het VCA certificaat is een middel om aan te tonen dat uw bedrijf op een groot aantal punten voldoet aan de eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Het is dan niet meer nodig voor de opdrachtgever en aannemer acties te moeten ondernemen, om de zorg voor veiligheid, gezondheid en milieu te waarborgen. Dit is immers reeds van te voren geregeld door een VCA certificaat te halen. Vanwege het gemak stellen steeds meer opdrachtgevers als voorwaarde dat u als uitvoerende organisatie pas werkzaamheden voor hen mag verrichten, als uw bedrijf VCA gecertificeerd is.

Andere voordelen van VCA certificering & VGM checklist zijn:

  • De VCA is een in brede kring erkende, uniforme checklist die een grote verscheidenheid aan veiligheidschecklists en -methodes heeft vervangen.
  • De VGM Checklist Aannemers voorziet in een duidelijke structuur: de aannemer kan zich toeleggen op het verbeteren van zijn VGM-beheersysteem en de uitvoering ervan in een erkend systeem.
  • De checklist voorziet in handige, praktische handreikingen en maatstaven.
  • Het traject naar een VCA certificaat heeft overeenkomsten met de ISO 9001-systemen en -audits. De VGM Checklist Aannemers is ook ondersteunend aan de managementsystemen en audits, zoals ISO 14001 en OHSAS 18001. Door middel van VCA certificering kan het VGM-beheersysteem van de aannemer goed aansluiten op het VGM-beheersysteem van de opdrachtgever.
  • Bij bepaalde opdrachtgevers is een VCA certificaat vaak een vereiste/voorwaarde om in aanmerking te komen voor het maken van een offerte of gunning van een contract.
  • Bent u als aannemer VCA gecertificeerd, dan heeft u een voorsprong op niet gecertificeerde aannemers.