TS Group zet volgende stap in kwaliteitsverbetering


TS Group dienstenEen consistente en hoogstaande kwaliteit is cruciaal voor langdurige samenwerkingen met klanten. ISO 9001 certificatie is daarom een logische vervolgstap voor TS Group. Bedrijfsprocessen worden met dit managementsysteem gebruikt als rode draad, waardoor kwaliteit en professionaliteit op een nog hoger niveau komen. Doordat de processen inzichtelijk en toepasbaar zijn gemaakt worden ook enkele aandachtspunten eerder zichtbaar, met als gevolg dat er adequaat op gereageerd kan worden. Tevens kan TS Group met ISO 9001 en VCA* certificering een breder netwerk aanboren en meer professionaliteit uitstralen.

Cruciaal voor een goede implementatie van ISO 9001 in de organisatie is voldoende intern draagvlak creëren. Daarom heeft TS Group een medewerker als QHSE functionaris die belast is met het instrueren, begeleiden en verbeteren van de processen en werkuitvoeringen. Bovendien is er een KAM-medewerkster in dienst die zich richt op het ISO beleid.

Verder is een zorgvuldige voorbereiding en een juiste beschrijving van de processen essentieel voor een soepele integratie.

Hoewel de certificering nog maar net behaald is, heeft TS Group hierdoor nu al grotere opdrachtgevers kunnen binnenhalen. Daarnaast verwacht TS Group met name meer klanten uit de Medische Wetenschap te kunnen trekken met de certificering. 


Over TS Group

TS Group Holland B.V. is een dienstverlenende organisatie die wereldwijd werkzaamheden verricht voor opdrachtgevers in de agrarische-, industriële-,  infra- en utiliteitssector. TS Group Holland B.V. richt zich op een langdurige samenwerking met klanten, waarbij continuïteit op de lange termijn voorop staat.